České nebe – Ctihodná Mlada

České nebe – Ctihodná Mlada
9. února 2010 Archiv článků slovo Autor: Pavel Smolek

Ve čtvrtek 11. února 2010 ve 22 hodin uslyšíte na Proglasu další pokračování našeho volného cyklu České nebe. V tom postupně představujeme světce, kteří jsou spjatí s našimi zeměmi. Tentokrát, ústy PhDr. Petra Kubína Ph.D., představíme ctihodnou Mladu. Ta, ač nebyla ani blahořečena, ani svatořečena, se významně zapsala do naší historie. Reprízu pořadu si můžete poslechnout v pondělí 15. února 2010 v 16.30.

Na internetových stránkách benediktinek (www.benediktinky.cz), řádu, který u nás založila a v jehož čele také stála, se o ctihodné Mladě píše následující:

O životě ctihodné Mlady víme velmi málo: nevznikla o ní žádná soudobá legenda, nejstarším pramenem pro její životopis je Kosmas, který ovšem svou kroniku píše až o 125 let později. Byla nejmladší ze čtyř dětí (odtud snad jméno Mlada, od 15. stol. v latinizovaném tvaru Milada) českého knížete Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Místo ani rok Mladina narození neznáme, jen z datace pozdějších událostí lze usuzovat na rozmezí let  930–935 (příp. 945). Někdy kolem roku 966 asi Mlada vstoupila do kláštera benediktinek u kostela sv. Anežky v Římě, kláštera reformovaného podle clunyjské observance, kam odešla na pouť (úryvek z Kosmovy kroniky); v klášteře pobývala snad dva nebo tři roky. Dcera českého knížete nesla papeži důležité poselství svého otce (nebo možná bratra, není jisté, zda již nebyl českým knížetem Boleslav II.). V diplomatickém jednání s papežem, při němž Mlada zastupovala českého panovníka, skutečně dosáhla dvojího úspěchu: zřízení českého biskupství a založení prvního kláštera v Čechách.