České nebe – sv. Jan Nepomucký II.

České nebe – sv. Jan Nepomucký II.

Ve čtvrtek 3. března 2011 ve 22 hodin vám nabídneme premiéru druhé a závěrečné části pořadu o sv. Janu Nepomuckém, kterou budeme vysílat v rámci cyklu České nebe. Naším hostem v pražském studiu Kristián bude PhDr. Petr Kubín vyučující na Katolické teologické fakultě v Praze. Reprízu si můžete poslechnout v pondělí 7. března 2011 v 16.30.

Sv. Jan Nepomucký se narodil v době panování císaře Karla IV. v Pomuku, dnešním Nepomuku. Vypracoval se až do hodnosti generálního vikáře pražské arcidiecéze. Václav IV. ho pro neshody s arcibiskupem Janem z Jenštejna nechal zatknout a mučit. Sv. Jan Nepomucký mučení, kterého se účastnil i král, podlehl. To je ve velké stručnosti obsah první části pořadu o tomto světci a jednom z českých zemských patronů.

Ve druhé části se dozvíte podrobnosti o tom, co se dělo po smrti sv. Jana, jak a kdy došlo k jeho blahořečení a svatořečení a jak došlo k rozšíření úcty k tomuto světci nejen v Evropě, ale i v Asii a Americe.

Obrázek na titulní straně je ze stránek plzeňských ministrantů.