Dotýkání světla: Řád piaristů

Dotýkání světla: Řád piaristů

Španělský kněz svatý Josef Kalasánský otevřel v roce 1597 na římské faře u svaté Doroty první bezplatnou školu pro chudé děti. O spiritualitě Řádu chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol (piaristů) a osobnosti jeho zakladatele bude na Proglasu hovořit PhDr. Marek Matějek, ThLic. v cyklu Dotýkání světla v pondělí 9. března ve 22.00 (opakování ve středu 11. března ve 2.00 a ve čtvrtek 12. března od 16.00).

Svatý Josef Kalasánský je zakladatelem Řádu piaristů. Scholarum Piarum - tak se nazývalo původní sdružení s ním stejně smýšlejících řeholních kleriků, kteří se chtěli věnovat opuštěným a chudým dětem. Jako počátek jejich řádu je možné brát právě otevření první bezplatné veřejné školy na faře u svaté Doroty v římské čtvrti Trastevere.

Josef Kalasánský se narodil ve Španělsku roku 1556. Absolvoval filosofická a teologická studia, kde získal nejvyšší možné vzdělání. V roce 1583 přijal kněžské svěcení. Po smrti otce v roce 1592 rozdal všechno své jmění a odešel do Říma, kde o pět let později otevřel svou první školu.

V roce 1617 bylo společenství piaristů potvrzeno papežem Pavlem V. jako kongregace s jednoduchými sliby a v roce 1621 je papež Řehoř XV. stvrdil jako řád se slavnými sliby. Josef Kalasánský byl představeným řádu až do své smrti v roce 1648, kdy mu bylo požehnaných 92 let. Papež Klement XIII. prohlásil Josefa Kalasánského za svatého v roce 1767.

PhDr. Marek Matějek, ThLic. je historikem a pedagogem. V současné době přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.