Jaroslav Cuhra - život v nesvobodě a sametový odkaz

Jaroslav Cuhra - život v nesvobodě a sametový odkaz

Jaroslav Cuhra bude hovořit 18. listopadu v rozhovoru s Pavlem Říhou ze Studia Hroznata v Plzni o svém životě v době komunistické totality a také o odkazu Sametové revoluce pro dnešní dobu. 

Jaroslav Cuhra je bývalý disident, poslanec Sněmovny lidu a Federálního shromáždění po Sametové revoluci a současný předseda plzeňské pobočky Konfederace politických vězňů. Mluvit bude o svých zkušenostech s komunistickou zvůlí a také o jeho otci, Jaroslavu Cuhrovi st., který byl aktivním příslušníkem druhého odboje za Druhé světové války, a který měl hlavní podíl na demokratickém postoji svého syna. Pořad vysíláme v úterý 18. listopadu od 22:00.