"Svatý Jan Nepomucký - velmi slušný Čech"

5. června 2008 Archiv článků slovo Autor: Jana Beránková

Ohlédnutí za "Svatojánským radováním v Praze" .

S rektorem kostela sv. Ignáce v Praze P.Josefem Čunkem SJ si připomeneme  Svatojánské radování , které se událo v sobotu 17. května  na Karlově náměstí v Praze k svátku svatého Jana Nepomuckého. Pořadatelé svatojánské slavnosti  představili veřejnosti  sv. Jana Nepomuka  jako velmi slušného Čecha. Nás však v pořadu Dotýkání světla  bude  zajímat i odkaz jeho křesťanské spirituality.

Premiéra pondělí 09.06.08 repríza čtvrtek 12.06.08

P. Josef Čunek