Vztah státu a církví v letech 1945 až 1989 - 2. část

Vztah státu a církví v letech 1945 až 1989 - 2. část

Měsíc je za námi a na Proglasu si ve čtvrtek 1. října od 22 hodin poslechnete závěrečnou část rozhovoru Pavla Smolka s historikem PhDr. Jaroslavem Šebkem Ph.D. o vztahu státu a církví v letech 1945-1989. V první části, před měsícem, jsme hovořili především o letech 1945-1950.

Ve druhé části se např. dotkneme tématu, zda se nějak lišily podmínky pro život věřících v Čechách a na Slovensku. Z časových důvodů přeskočíme období Pražského jara a detailně budeme hovořit o pronásledování křesťanů během tzv.normalizace. Jaroslav Šebek z Historického ústavu akademie věd České republiky se specializuje na politické a sociální dějiny první republiky, problematiku vývoje uvnitř českých a německých politických stran v letech 1918-1938 a církevním dějinám 19. a 20.století.