Náboženská redakce nabízí

Proglas je stanice postavená na křesťanských hodnotách, proto v jejím vysílání nesmějí chybět základní kameny křesťanství – modlitba a svědectví o víře.

 • Bohoslužby o nedělích i o všedních dnech přenášíme z nejrůznějších míst.
 • Růženec se s námi můžete pomodlit několikrát týdně.
 • K Modlitbě rodin se můžete připojit vždy v neděli v podvečer.
 • Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
 • Polední modlitba
 • Myšlenka na den nabízí třikrát denně krátké zastavení, ztišení a zamyšlení
 • Křížová cesta
 • Duchovní slovo
 • Simeonovo kantikum - modlitba na konci dne
 • Evangelium na každý den
 • Urbi et Orbi

A především jsme si vědomi, že bez vašich modliteb, proseb a obětí by naše vysílání bylo zhola nemožné. Prosíme, pamatujte na nás!

Dotýkání světla - ŘF Praha-Strašnice

Dotýkání světla - ŘF Praha-Strašnice

4. května 2014, 12:39

V červnu 2014 si připomene posvěcení svého nového kostela "Neposkvrněného početí Panny Marie". O historii farnosti a stvaby kostela hovoří Karel Duchek, místopředseda Farní rady. Premiéra v pátek 2. 5. 2014, repríza v neděli 4. 5. 2014 v 17.30 hodin.

Jsem s vámi po všechny dny

23. dubna 2014, 05:00

Takto nás Ježíš uklidňuje a ujišťuje v závěru Matoušova evangelia.

Kde je, smrti, tvé vítězství?

Kde je, smrti, tvé vítězství?

17. dubna 2014, 05:00

Ptá se provokativně apoštol Pavel v 15. kapitole svého 1. listu Korintským.

Bůh posílí své služebníky – Apoštol Pavel

Bůh posílí své služebníky – Apoštol Pavel

9. dubna 2014, 05:00

Postní rozhovory o biblických hrdinech a mučednících uzavřeme zamyšlením nad osobou apoštola Pavla.

Bůh posílí své služebníky – Tři mládenci v peci

2. dubna 2014, 13:11

Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu. Všichni se jí museli klanět, jinak by přišli o život v ohnivé peci. Čteme ve starozákonní knize Daniel.

Bůh posílí své služebníky – Umučení sedmi synů

Bůh posílí své služebníky – Umučení sedmi synů

26. března 2014, 05:00

Druhá kniha Makabejská vypráví opravdu krutý příběh o umučení sedmi bratrů a jejich matky syrským králem Antiochem Epifanem, protože nechtěli přestoupit Zákon a jíst jim zakázané vepřové maso.

Bůh posílí své služebníky – Jeremiáš

Bůh posílí své služebníky – Jeremiáš

19. března 2014, 05:00

Jeremiáš prorokoval o zničení Jeruzaléma a vítězství Babylonské říše. Nejprve nabádal k obrácení. Pak bylo pozdě, tak nabádal k přijetí trestu a obrácení.

Bůh posílí své služebníky – Júdit

Bůh posílí své služebníky – Júdit

12. března 2014, 05:00

Júdit byla mladá a velmi krásná vdova, když se rozhodla pomoci svému městu Betúlie. Byla válka, žízeň a hlad.

Bůh posílí své služebníky – Ester

Bůh posílí své služebníky – Ester

3. března 2014, 05:00

Mladá, krásná a odvážná. Taková byla královna Ester.

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 9

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 9

26. února 2014, 05:00

Naši cestu po třech kontinentech uzavřeme návštěvou Kamerunu s bratrem Pascalem Fomonyuy.

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 8

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 8

19. února 2014, 05:00

Tento díl začíná modlitbou za mír. Bratr Jean-Yves Nary totiž pochází ze Středoafrické republiky, kde dnes umírají lidé ve válce.

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 7

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 7

12. února 2014, 05:00

V Jihoafrické republice platily rasistické zákony do roku 1994. Tehdy bylo našemu hostovi Dominicu Griegovi 16 let.

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 6

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 6

5. února 2014, 05:00

"Etiopie je, a vždy byla, zemí konfliktů." Takto vnímá svoji zemi náš další host bratr kapucín Endale Haile Fereja.

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 5

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 5

29. ledna 2014, 05:00

Poprvé se vydáme na africký kontinent, ale s Evropanem bratrem Isidorem Peterhansem ze Švýcarska.

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 4

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 4

22. ledna 2014, 05:00

Bratr Matteo Worrawuth Sangkharat ví, jaké to je být doma v menšině. Ze všech obyvatel Thajska je totiž asi 0,7% křesťanů.