Náboženská redakce nabízí

Proglas je stanice postavená na křesťanských hodnotách, proto v jejím vysílání nesmějí chybět základní kameny křesťanství – modlitba a svědectví o víře.

 • Bohoslužby o nedělích i o všedních dnech přenášíme z nejrůznějších míst.
 • Růženec se s námi můžete pomodlit několikrát týdně.
 • K Modlitbě rodin se můžete připojit vždy v neděli v podvečer.
 • Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
 • Polední modlitba
 • Myšlenka na den nabízí třikrát denně krátké zastavení, ztišení a zamyšlení
 • Křížová cesta
 • Duchovní slovo
 • Simeonovo kantikum - modlitba na konci dne
 • Evangelium na každý den
 • Urbi et Orbi

A především jsme si vědomi, že bez vašich modliteb, proseb a obětí by naše vysílání bylo zhola nemožné. Prosíme, pamatujte na nás!

Z otroka druhým nejmocnějším mužem světa

Z otroka druhým nejmocnějším mužem světa

5. března 2013, 14:07

To je nikoli pohádka o nějakém "Popelákovi" ale biblické vyprávění o otcem milovaném a bratry nenáviděném Josefovi, který přes zlé úmysly a skutky bratří díky Hospodinu zachránil Izraele před vymřením.

Křik ze Sodomy a Gomory byl tak velký!

Křik ze Sodomy a Gomory byl tak velký!

27. února 2013, 05:00

A hřích lidu byl tak těžký, že Hospodin sestoupil a podíval se, co se děje. Pojďte se i vy podívat s námi ve třetí části postního cyklu Stále poznávám, jak slabý jsem a prázdný, co "donutilo" Boha zničit tato dvě nádherná, vzkvétající a bohatá města.

Příběh o nebetyčné pýše – Bábel

Příběh o nebetyčné pýše – Bábel

20. února 2013, 12:20

Druhá část postního cyklu Stále poznávám jak slabý jsem a prázdný.

Po potopě se rozhodli lidé, tehdy jednotného jazyka, postavit si věž. Ta věž měla sahat až do nebe. Hospodin ale zasáhl a zabránil lidem takové dílo uskutečnit.

Příběh o bratrovraždě – Kain a Ábel

Příběh o bratrovraždě – Kain a Ábel

13. února 2013, 11:42

Zveme vás k poslechu nového postního cyklu Stále poznávám, jak slabý jsem a prázdný.

Postní dobu charakterizuje především postoj kajícnosti hříšného člověka, který se připravuje na opětné přijetí Ježíše Krista. Je to právě lidský hřích, který přivedl Vykupitele k oběti vlastního života za všechny. Pojďte se s námi zamyslet nad hlubinami naší hříšnosti, jak o ní vypráví Písmo.

Dotýkání světla: Mučedník P. Josef Toufar

Dotýkání světla: Mučedník P. Josef Toufar

1. února 2013, 10:09

Pořad Dotýkání světla je věnován osobnosti kněze, který se proti své vůli stal hlavním aktérem událostí, jimiž chtěl komunistický režim diskreditovat katolickou církev v očích veřejnosti - událostí kolem tzv. "čihošťského zázraku". Dvoudílný rozhovor s publicistou a básníkem Milošem Doležalem, autorem knihy "Jako bychom dnes zemřít měli", která je Toufarovou biografií. Druhou část, věnovanou událostem po r. 1945, poslouchejte v pátek 8. února ve 22.00, v repríze potom v neděli 10. února v 17.30.

Rodiče blahoslavené Kláry Badano na Proglasu

Rodiče blahoslavené Kláry Badano na Proglasu

18. ledna 2013, 18:37

V pátek 18. 1.  a o týden později, 25. 1. ve 22.00 uslyšíte v pořadu Dotýkání světla rozhovor a svědectví Marie Teresy a Ruggera Badanových, rodičů blahoslavené Kláry. Není moc svatých, s jejichž rodiči byste si mohli osobně popovídat. Přijměte pozvání k těmto mimořádným relacím. Opakujeme je v následující neděli v 17 h.

Oratoriáni Filipa Neriho v Mikulově?

Oratoriáni Filipa Neriho v Mikulově?

11. ledna 2013, 21:03

V pořadu Dotýkání světla v pátek 11. 1. ve 22.00 a v neděli 13. 1. v 17.30 uslyšíte o odvážném plánu vybudovat Oratoř sv. Filipa Neri v Mikulově. Co si pod tím máme představit?