Náboženská redakce nabízí

Proglas je stanice postavená na křesťanských hodnotách, proto v jejím vysílání nesmějí chybět základní kameny křesťanství – modlitba a svědectví o víře.

 • Bohoslužby o nedělích i o všedních dnech přenášíme z nejrůznějších míst.
 • Růženec se s námi můžete pomodlit několikrát týdně.
 • K Modlitbě rodin se můžete připojit vždy v neděli v podvečer.
 • Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
 • Polední modlitba
 • Myšlenka na den nabízí třikrát denně krátké zastavení, ztišení a zamyšlení
 • Křížová cesta
 • Duchovní slovo
 • Simeonovo kantikum - modlitba na konci dne
 • Evangelium na každý den
 • Urbi et Orbi

A především jsme si vědomi, že bez vašich modliteb, proseb a obětí by naše vysílání bylo zhola nemožné. Prosíme, pamatujte na nás!

Dotýkání světla - P. Method K. Klement

Dotýkání světla - P. Method K. Klement

11. října 2013, 14:47

Při druhé návštěvě Sázavy budeme s kastelánkou Jaroslavou Matoušovou vzpomínat na "obnovitele Sázavy" - emauzského benediktina P. Methoda Klementa. Premiéra je v pátek 11. října 2013 ve 22 hodin. Reprizu pořadu uvádíme v neděli v 17. 30 hodin.

Dotýkání světla - Sázavský klášter

Dotýkání světla - Sázavský klášter

4. října 2013, 14:33

o historii místa, které je spjato se sv. Prokopem, národním světcem a českým patronem, hovoří kastelánka kláštera Jaroslava Matoušová. Premiéra pořadu je v pátek 4. října 2013 ve 22 hodin. Repriza je v neděli v 17.30 hod.

Dotýkání světla - Marios Christou

Dotýkání světla - Marios Christou

27. září 2013, 17:13

je zakladatelem a uměleckým vedoucím sdružení Filokallia a festivalu pravoslavné hudby Archaion kallos. O svém životě, studiích a práci hovoří v pátek 27. 09. 2013 od 22. hodin. Repriza pořadu je v neděli v 17. 30 hodin.

Dotýkání světla - dominikánky

Dotýkání světla - dominikánky

20. září 2013, 15:11

Svou cestu do České kongregace sester dominikánek představuje SM Bernadetta Prášková OP, vedoucí Katolického domova studujících v Praze. Premiéra pořadu je v pátek 20. září 2013 ve 22 hodin. Repriza je v neděli v 17. 30 hodin.

Dotýkání světla - Immaculata

Dotýkání světla - Immaculata

6. září 2013, 10:30

Br. Bogdan Heczko OFMConv,   provinční asistent pro Militia Immaculatae představuje Církevní hnutí Rytířstvo Neposkvrněné a časopis Immaculata. Premiéra je v pátek 6. září 2013 ve 22 hodin. Repriza v neděli v 17. 30 hodin.

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách

26. srpna 2013, 13:30

je přístupný v červenci a srpnu denně od devíti hodin díky dobrovolníkům působícím v o.s. Pod střechou. Jeho zakladatel Jiří Schierl, hudebník Petr Linhart a další příznivci Živých Skoků budou hovořit v relaci Studia Kristián ve čtvrtek 22. 08. 2013 od 22 hodin. Pořad opakujeme v pondělí v 16. 30 hodin.

Dotýkání světla - Skoky u Žlutic

Dotýkání světla - Skoky u Žlutic

16. srpna 2013, 11:19

O duchovním oživení kdysi slavného mariánského poutního místa na Karlovarsku hovoří P. Ing. Vladimír Slámečka, rektor ADS ČVUT Praha. Premiéra je v pátek 16. srpna 2013 ve 22 hodin, repríza v neděli v 17. 30 hodin.

Cyklus Křesťanské ctnosti v audioarchivu

Cyklus Křesťanské ctnosti v audioarchivu

2. června 2013, 14:00

Osmidílný cyklus přiblížil posluchačům význam křesťanských ctností. Každý jeden z osmi dílů nás provedl  tajemstvím jedné z božských (víra, naděje, láska) nebo přirozených křesťanských ctností (moudrost, spravedlnost, statečnost a uměřenost).

Dotýkání světla - Olivier Clément - "Jiné slunce"

Dotýkání světla - Olivier Clément -  "Jiné slunce"

29. března 2013, 12:08

Významného pravoslavného teologa představuje doc. Karel Sládek z KTF UK v Praze. Premiéru pořadu uvádíme na Bílou sobotu 30. března 2013 v 18.15 hodin.

Rozjímání o vykoupení

Rozjímání o vykoupení

25. března 2013, 08:52

Po slavení liturgie během tridua se lidé chodívají modlit do "Getseman" či k "Božímu hrobu". Příprava na znovuprožití Kristovy křížové cesty po Jeho boku od nás vyžaduje zastavení se a rozjímání nad Ježíšovým jednáním.

Hospodine, věděl jsem, že tě jímá lítost nad každým zlem!

Hospodine, věděl jsem, že tě jímá lítost nad každým zlem!

21. března 2013, 16:39

Slova proroka Jonáše v nadpisu nejsou překvapivě chválou Boha, ale výčitkou. Jonáš musel hlásat Boží slovo Ninivanům. Ti pak činili pokání a byli zachráněni. Proroka to ale tak zklamalo, že víc toužil po smrti než po životě s nesmírně milosrdným Hospodinem.

Dotýkání světla - Paulínky 1. díl

Dotýkání světla - Paulínky 1. díl

18. března 2013, 14:21

O spiritualitě a formaci řeholních sester v Kongregaci Dcer sv. Pavla (FSP) - Paulínek hovoří S. Anna Mátiková a S. Andrea Hýblová. Premiéra je v úterý 19. 03. 2013 ve 22 hodin. Pořad opakujeme v pondělí 25. 03. 2013 v 9.30 hodin.

Zrada lidu na poušti

Zrada lidu na poušti

13. března 2013, 15:27

Velice brzy se v Egyptě zapomnělo na to, co pro tuto zemi učinil Hebrej Josef. Celý národ si faraonové podrobili a zotročili. Hospodin povolal Mojžíše a lid z Egypta vyvedl.

Z otroka druhým nejmocnějším mužem světa

Z otroka druhým nejmocnějším mužem světa

5. března 2013, 14:07

To je nikoli pohádka o nějakém "Popelákovi" ale biblické vyprávění o otcem milovaném a bratry nenáviděném Josefovi, který přes zlé úmysly a skutky bratří díky Hospodinu zachránil Izraele před vymřením.

Křik ze Sodomy a Gomory byl tak velký!

Křik ze Sodomy a Gomory byl tak velký!

27. února 2013, 05:00

A hřích lidu byl tak těžký, že Hospodin sestoupil a podíval se, co se děje. Pojďte se i vy podívat s námi ve třetí části postního cyklu Stále poznávám, jak slabý jsem a prázdný, co "donutilo" Boha zničit tato dvě nádherná, vzkvétající a bohatá města.