Hovory o zdraví přinášejí naději

Hovory o zdraví

Pořad v souvislostech


Hovory o zdraví
Audioarchiv
17. ledna 2020 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

Kafemlýnek 21.1.2020 představí projekt, který pomáhá lidem v tísnivé životní situaci způsobené těžkou nemocí nebo postižením, aby se zorientovali a připravili na její průběh.

Jedná se o součást projektu "Hovory o zdraví", kdy se výzkumníci snaží pomoci  pacientům, studentům i veřejnosti porozumět tomu, jaké to je mít daný zdravotní problém. Psycholožka Jana Trtílková představí studii o20200121_110554 epilepsii u dětí, speciální pedagožka Helena Vaďurová přinese zkušenosti rodičů dětí s autismem a socioložka Lenka Slepičková bude mluvit o potřebách a přáních lidí v paliativní péči. Rozhovor připraví Jaroslava Otradovcová.

„Lidé na video nebo nahrávkách otevřeně popisují, jak dokázali zvládnout nemoc svou nebo svého blízkého, jakými peripetiemi museli procházet při její diagnostice či jaké to je s danou nemocí žít...“ popsala projekt socioložka Lenka Slepičková a dodala, že stojí na odborném kvalitativním výzkumu, který zaštiťuje Institut sociálního zdraví v Olomouci, včele s prof. Petrem Tavelem OP, který je zároveň děkanem CMTF UP. Obě vědkyně také vyzvaly k zapojení veřejnosti do probíhajících nebo připravovaných studií.

„Ačkoli většina příběhů je velmi silných, často smutných, které i my tazatelé s nimi mnohdy se silným pohnutím prožijeme, přináší lidem naději,“ upozornila speciální pedagožka Helena Vaďurová (na fotce vpravo). Konkrétně to vyjádřila i jedna z respondentek: „Docela mne to nadchlo. Pokud se to  dostane někam do škol nebo mezi děti, bude to fajn. Uvidí, že v tom nejsou úplně sami. A snad učitelé nebo i trenéři, si uvědomí, že je strašný problém sehnat kroužek pro tyhle děti. Nebo vůbec nějakou 20200121_091734aktivitu, kde by byli ochotní vzít děti bez předsudku a alespoň to s nimi zkusit. To je fakt problém. Myslím, že by to mohlo pomoct i široké veřejnosti“. Vyjádření je od maminky dítěte s ADHD, ale lze jej aplikovat obecně. To potvrdily některé smsky od posluchačů Radia Proglas: „Děkuji, že jsem mohla nahlédnout pod pokličku epilepsie a autismu. Člověk si někdy vůbec nedovede představit, co rodiče musí prožívat, jakým potížím čelit. Tím, že jste informace přednesly jako výsledek výzkumu, bylo to pro mne snazší a méně bolestivé,“ napsala paní Eva. Jiní se přímo svěřili s konkrétní vážnou situací, kterou prožívají ve své rodině, nebo s obdivem k rodinám jiných. Tři odpovědi na anketní otázku „Jak jste zvládli situaci spojenou s vážnou diagnózou svého blízkého nebo dokonce dítěte?“ byly odměněny těmito knihami (shodou okolností jsou jejich autorkami tři psycholožky):

Jedním z připravovaných projektů "Hovorů o zdraví" je problematika dětí s hyperaktivitou (ADHD), která je už běžně diagnostikovanou poruchou vývoje dítěte, ale stále ještě se o ní málo ví. Výbornou knížku na tohle téma vydal na konci roku 2019 Portál a má příznačný název „Co by vaše dítě s ADHD chtělo, abyste věděli“. Autorka - psycholožka Salin Sharon, která se na práci s ADHD dětmi specializuje, pro ně vyvinula metodu „5 S“. Každédítě s adhd knížka „S“ zahrnuje pojem s množstvím příkladů i s návrhem na funkční struktury, které pomáhají dětem lépe zvládnout jejich intenzivní impulzivnost, nesoustředěnost a neklid. Jsou to „Sebeovládání“ „Soucítění“ „Spolupráce“ „Stálost“ „Slavení“. Další pozitivum knížky je, že klade důraz na rozvíjení silných stránek dítěte, předávání zodpovědnosti, na výchovu k samostatnosti, spolupráci a nezapomíná ani na ocenění toho, co se povedlo. Heslo „nezdar je nezbytná součást učení“ pomáhá osvobodit rodiče i děti od neustálé fixace na výkon či úspěch. V knížce popsané strategie mohou pomáhat i rodičům, kteří si nejsou jistí, jak své děti naučit samostatnosti nebo zvládání emocí.

Zajímavý vhled do situace dítěte s hyperaktivitou přináší smyšlený příběh rodiny, ve které  žije. Příběh napsala Petra Štarková a jmenuje se „Můj brácha Tornádo“, vydal ho Albatros v rocebracha_Tornado 2018. Devítiletá Julie tu vypráví, jaký je život se starším bratrem Jonášem, pro kterého je každý - byť sebeztřeštěnější - nápad hoden okamžité realizace. Nenapraví ho žádné kárání, tresty, poznámky, výtky, katastrofální následky nebo domluvy. Je nezastavitelný jako tornádo a podobně neoblíbený… ale jen do chvíle, kdy se jeho nezkrotná energie projeví jako ten pravý hnací nástroj pro úspěch. Na konci knížky nechybí stručná charakteristika odlišnosti ADHD a praktické postřehy – autorka nezapře svou psychologickou praxi. Knížku zvládnou číst děti asi od sedmi let, ale určitě povzbudí a přiměje k pochopení nejednoho rodiče nebo prarodiče, který podobné „tornádo“ znají…

Třetí knížka k nám přišla také z Portálu a je příběhem kluka, který má velké nadání ke spravování i vyrábění věcí a hledá způsob, jak své vlohy uplatnit. Plodná autorka (a také psycholožka) Zuzana Pospíšilová napsala příběh „Štěpánův podivuhodný stroj“štěpánův stroj ke čtení pro malé montéry, rozumbrady a vynálezce, kteří ve svém nadšení nejednou děsí nejbližší okolí. Naštěstí hlavní hrdina Štěpán dojde díky své šikovnosti opravdového uznání a úspěchu. Knížku zvládnou číst čtenáři od prvních tříd a krásné obrázky Evy Chupíkové jim k tomu dodají náměty i chuť k vymýšlení a vlastnímu kutění.