Jsem štědrý, jak umím

Jsem štědrý, jak umím

Pořad v souvislostech


S Ivanou o výchově
Budeme vysílat

Žena v politice - Marie Kousalová
Organizace "Na počátku"
Organizace "Na počátku"
Vysílali jsme


Žena v politice - Marie Kousalová

Emanuel - místo pro osamělé rodiče a jejich setkávání

Emanuel - místo pro osamělé rodiče a jejich setkávání
Audioarchiv
13. února 2018 Kafemlýnek, Postní doba Autor: Irena Kintrová

Námět na postní dobu s dětmi, zaměřený na pochopení podstaty slova almužna.

Předkládáme vám materiál, který není církevně schválený, ale svou podstatou by měl plně odpovídat křesťanským hodnotám. Lze ho využít v rodině, volně upravovat a použít podle svých podmínek. Materiály se objeví postupně. Zatím máme připravené dva týdny ze šesti.

Idea: Zaměřit se tentokrát v postní době na štědrost – almužnu – sebezápor

Způsob: Děti mají každý svou pokladničku se jménem, do které dávají lístky se splněnými modropádúkoly a ušetřené penízky podle vlastního rozhodnutí

Provedení:

  • vysvětlit dětem, co je almužna, co všechno se dá druhým dávat, ukázat velkou skleněnou nádobu – velká společná pokladnice, co se s nasbíranými penězi a dobrými skutky stane
  • výroba nebo rozdání pokladniček a papírů s jednotlivými úkoly – asi deset na týden, z kterých si děti vybírají
  • každou neděli děti přinesou, co se jim podařilo splnit, nasypou do společné pokladnice vezmou si další úkolový list

Pomůcky:

  • pro výklad s dětmi nějaká „pokladová“ truhlička a figurky z lega či panáčci
  • pětilitrová sklenice od okurek s víčkem, které se dá otevřít
  • světlé barevné papíry na kopírování úkolů, předloha pro kopírování
  • pokladnička pro každé z dětí – lze fasovat papírovou skládačku na charitě nebo vyrobit z kelímků, petláhví či krabiček od čaje, zavařovacích sklenic společně s dětmi (musí mít snímací víčka) – pokud si je děti samy vyrobí, budou víc motivované!!!

Motivace:

Slovo Almužna pochází z řeckého slova "eleemosyne", "soucit, milosrdenství, slitování". Dneszlaté mince se tímto výrazem myslí jakákoliv pomoc věnovaná nějaké potřebné osobě z lásky k Bohu, aniž by byla žádána zpět. Almužna zůstává projevem křesťanské lásky k bližnímu – po vzoru Pána Ježíše rozdáváme, co máme.

  • křesťané by se měli poznat podle toho, jak se umí dělit o radost z evangelia i o chléb – co se tím myslí?
  • můžeme ukázat dvě situace – peníz hozený žebrákovi, který klečí s kelímkem na drobné na ulici – poprvé s kritikou, že nepracuje, podruhé předvedeme peníz věnovaný s podáním ruky a přáním hezkého dne (možno i zahrát scénku s dětmi nebo figurkami – pak rozebrat - v čem je rozdíl? – dar s podmínkou, odvaha dotknout se někoho na ulici a projevit mu tak úctu)
  • otázka proč bychom se měli také učit dobře dávat, když sami máme málo peněz a jsme malí? (protože v druhých vidíme Pána Ježíše, on nás o to žádal a dal nám příklad; protože se učím nemyslet pořád jen na sebe, udělat ve svém srdci místo…)

malkrabco tedy můžeme udělat? – vyslechnout si spontánní návrhy dětí, nabídnout jim společný projekt – plnění společné pokladnice jednak ušetřenými penízky místo sladkostí a lístky splněných dobrých skutků

Dole si můžete stáhnout dokument s nápady na úkoly - před vytištěním prosím přečtěte a UPRAVTE PRO SEBE A SVOJE DĚTI TEXTY NA MÍRU  - přiměřeně schopnostem, věku. Vyberte klidně jen část, menší počet, zjedodušte připravené ÚKOLY, a nebo vyměňte za vlastní nápady připravené třeba i ve spolupráci s dětmi. Nikdo nemůže znát vaše děti líp než vy sami!

První týden postní: "Učíme s dělat něco pro druhé"

Druhý týden postní: "Učíme se důvěřovat"

Třetí postní týden: "Světlo pro oči."

Čtvrtý postní týden: "Směřovat k dobrému"

Pátý postní týden: "Čisté srdce"

Pokud vás napadne nějaké zlepšení, či najdete nějakou chybu, budu vděčná, když mi napíšete na kintrova(zavináč)proglas.cz; Děkuji.