Když prarodiče stárnou

Když prarodiče stárnou

Pořad v souvislostech


Když prarodiče stárnou
Budeme vysílat

Černobílé prázdniny s knížkou
Černobílé prázdniny s knížkou
Prázdninový magazín
Vysílali jsme


Jak prázdniny vidí naše děti

Jak prázdniny vidí naše děti

Modrá linka pomáhá už 25 let
Audioarchiv
24. května 2019 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

V Kafemlýnku 28. května 2019 budeme nahlížet na situaci rodin, které se kromě péče o děti ještě starají o vlastní rodiče.

Když se v mladé rodině s dětmi objeví nemocný senior, mohou se rodiče cítit "obložení" z obou stran - takové situaci se skutečně přezdívá "sendvičová rodina". Jenže nelze nechat bez pomoci toho, kdo nás přivedl na svět a vychovat, ale zároveň nelze ošidit péči o vlastní děti. Do jaké míry se tady komu věnovat? Jakou pomoc a radu vyhledat? Zvlášť když senior kromě fyzické obsluhy začne mentálně upadat do nesamostatnosti? Začne zapomínat, ztrácet věci, ztrácí orientaci, zapomíná stále víc. Nastupuje tzv. "stařecké demence" což je souhrnné označení různých typů mozkových změn, které mají dopad na mentální funkce člověka. Nejčastějším onemocněním, způsobujícím demenci, je Alzheimerova choroba.

Jak rozeznat demenci? Do jakého okamžiku je bezpečné, aby byl senior sám a staral se oStaří_západ_slunce sebe, odkdy už je třeba zajistit mu odbornou péči? Jak získat čas pro sebe, na obnovu psychických i fyzických sil a předejít vyčerpání? Jaké možnosti nabízejí pečovatelské a charitativní organizace v respitní (krátkodobě úlevová péče) oblasti? A jak rozpoznat, kdy je situace neúnosná a je třeba ji řešit? Dá se demenci vůbec předcházet? Hosty Ivana Horákové budou Hosty budou Klára Šenkyříková a Petra Stávková ze zařízení poskytujícího pomoc dementním osobám, a které zřídila Diakonie ČCE. Právě od nich přichází po čtených zkušenostech s pacienty výzva, abychom nepodceňovali potíže s pamětí u sebe ani u svých blízkých. Raději zajít za lékařem "zbytečně", než nechat bez pomoci "rozjet" nemoc, která zatěžuje nejen pacienta, ale ve velké míře hlavně rodinu a blízké pečující. Pokud se jít k lékaři bojíte, pak si můžete domluvit vyšetření na kterémkoli kontaktním místě ČALSu a zdarma si nechat vyšetřit, zda je paměť v normě nebo už je potřeba potíže řešit s odborníkem. Čím dříve se demence podchytí, tím je život nemocného i rodiny kvalitnější - progrese není tak výrazná jako u neléčených forem. Mimoto problémy s kognitivními funkcemi, které mohou vypadat jako demence, mohou mít i lidé, kteří mají nerozpoznanou a neléčenou depresi, interní onemocnění např. diabetes, onemocnění štítné žlázy... Prevence se v tomhle případě vždycky vyplatí!

 

TIPY NA ČTENÍ:

První je knížka z Portálu, která by mohla být krásným čtením pro všední den i svátek, který teď budeme slavit příští neděli v kostele. Jejím autorem je salesián Zdeněk Jančařík, který kromě práce s mládeží věnuje čas překladům a už jsme tu od něj představovali knížku „Plátno z Turína“, ve které osobitým způsobem medituje nad historií pláten, ve kterých zřejmě bylo zavinuté tělo Kristovo v hrobě. I jeho další knížka, která vyšla v Portálu s názvem "Miláček Páně" , je plná úvah nad osobou učedníka Jana, který měl zřejmě zvláštní postavení mezi ostatními a sám sebe nazývá tím, „koho Pán miloval“. Jančaříka to miláček páněpřimělo k úvahám, zda my sami se cítíme Bohem milovaní. Jestli třeba někdo z nás má v Boží lásce přednost a jestli z ní dokážeme čerpat nebo ji bez povšimnutí míjíme. Přemýšlí nad rolí některých apoštolů a napadají ho souvislosti s kněžským povoláním, tak jak ho žijí jednotliví lidé kolem něj a jak se měnilo v čase. Uvažuje nad jednotlivými typy lidí, které si Pán povolává, i nad svým vlastním růstem. Nejcennější je autorova poctivost a upřímnost jeho vyznání a myšlenek. Ne se všemi lze souhlasit, ale všechny mají díky své otevřenosti schopnost probouzet a povzbuzovat bez touhy po senzaci a slávě. A to je v dnešní době velmi cenné.

Druhá knížka je určená všem, kdo na sobě pociťují potřebu pracovat se svou osobní historií. Autorem je Henry Cloud, jehož jméno možná znáte z knížek o tom, jak budovat zdravé hranice ve vztazích. V loňském roce vydavatelství Návrat domů vydalo jeho knížku „Změna přináší uzdravení“ s podtitulem „jak pochopit svou minulost a zajistit si tak zdravou budoucnost“. Autor je sice psycholog, ale má ještě jednu cennou vlastnost – je upřímně věřící křesťan. Dokáže vidět problém lidské úzkosti, osamělosti, smutku, zášti izměna méněcennosti nejen jako důsledek hříchů, kterými trpíme, ale také jako důsledek toho, čím jsme prošli, co nám opravdu chybí a kde nejsou naše mezilidské vztahy v pořádku. Hledá přirozené příčiny a snaží se jim porozumět, aby se zraněný člověk mohl vyvíjet dál a být svobodným obrazem svého Stvořitele. Pokud na vás právě doléhá nějaká krize ve vztazích a emocích, pak by mohla být knížka „Změna přináší uzdravení“ z Návratu domů velice dobrým odrazovým můstkem i zrcadlem. A zrcadla, jak známo, až nepříjemně ukazují pravdu. A na to je třeba trochu odvahy. Knížka „Změna přináší uzdravení“ od Henryho Clouda, vydal Návrat domů 2018