Knížky o manželství, lásce a vztazích

Knížky o lásce

Pořad v souvislostech


Dobré čtení pro rodiny
Budeme vysílat

Rodičovské role a výchova
Rodičovské role a výchova
Dluhy a život v rodinách
Vysílali jsme


Pomalá móda jako životní styl

Pomalá móda jako životní styl

Odpočinkový letní čas
Audioarchiv
15. srpna 2018 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

Úžasný výčet knižních tipů Lenky Klaškové z Kafemlýnku 14/8 2018 o lásce, vztazích a manželství. Na fotografiích knižních obálek najdete ty, které už jsme vám v našem pořadu představili dříve, neodpovídají textům, ale doplňují je jako další tipy. Dobré čtení!

Další tipy na čtení viz www.manzelstvi.cz

Smysl manželství podle Božího plánu s člověkem

WEST, Christopher. Teologie těla pro začátečníky : stručný úvod do sexuální revoluce Jana Pavla II. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2006. Úvod do teologie těla, sv. Jana Pavla II. oa budou smyslu lidské lásky a sexuality podle Božího plánu s člověkem. Odkrývá souvislosti mezi sexualitou a nejdůležitějšími otázkami lidské existence.

JAN PAVEL II, papež. Teologie těla : katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2005. 591 s. Teologie těla je soubor promluv Jana Pavla II. přednesených během prvních pěti let jeho pontifikátu. Postupně v nich odhaluje ohromující vizi manželství a lidské lásky v Božím plánu. Vrací se až na samotný práh lidské historie, aby ukázal tento plán v jeho prvotní, hříchem nezasažené podobě. Tento soubor katechezí Jana Pavla II., který jeho životopisec George Weigel nazval „teologickou časovanou bombou“.

WEST, Christopher. Dobrá zpráva o sexu a manželství : odvážné odpovědi na nesmělé otázky. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2010. 260, [3] s. Další z knih, které navazují na Teologii těla a vysvětlují úlohu lidské sexuality v Božím plánu. Předností je její praktické uspořádání, kdy většina textu je napsána formou otázka-odpověď. Autor se nebojí se odhalit příběh své harmonie v manželstvívlastní cesty k pochopení krásy sexuality a nevyhýbá se odpovědím ani na ty nejchoulostivější otázky. Publikace tak může být průvodcem pro všechny, kdo se chtějí něco dozvědět o tom, jak v současné době katolická církev chápe lidskou tělesnost, sexualitu, manželství a křesťanské panenství a celibát.

HEALY, Mary. Muži a ženy jsou z ráje : průvodce Teologií těla Jana Pavla II. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2009. 119 s. Touha milovat a být milován v důvěrném, trvalém vztahu, je vepsaná hluboko do lidského srdce. Jan Pavel II. nás zve k objevení skutečného významu muže a ženy a důvodů, proč se k sobě chováme tak, jak se chováme. Tajemství muže a ženy nehledejme na jiných planetách, ale tam, odkud oba pocházejí - v ráji. Lze použít ve farnostech, společenstvích, skupinkách i k samostatnému studiu. Všechno, co potřebujete kromě této knížky, je Bible a sešit.

VANIER, Jean. Jako muže a ženu je stvořil. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 207 s. Autor v této knize zkoumá zdroje a hodnotu lidské sexuality z hlediska křesťanské antropologie. Jeho laskavý, způsob podání dané problematiky s množstvímtajemstvi milovani příkladů ze života nechá zazářit ideál skutečné lásky, aniž by zastíral reálné lidské problémy a některé těžko řešitelné otazníky. Podle jeho slov kniha nabízí podněty k vlastní úvaze, nikoliv dané normy.

Ideál manželství a lásky

FRANTIŠEK, papež. Láska v manželství: výklad Velepísně lásky ve 4. kapitole exhortace Amoris laetitia. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2017. 93 stran.

Drobná knížečka je výtahem z Amoris leatitia a prakticky rozebírá významy a dosah jednotlivých vlastností lásky z Velepísně lásky sv. Pavla (1 Kor 13,4-7). Meditace a srovnání vlastního postoje, chápání a konání s nárokem evangelia může být inspirující nejen pro manžele.

Barvy-laskyVELLA, Elias. Výstup na horu manželství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014. 191 s. Hora manželství může odstrašovat ty, kdo se bojí výšek a nedokážou ocenit schopnost sebedarování. Je ji však možné zdolat láskou vycházející od Boha, která zve do živého vztahu s ním i s naším partnerem. Kniha, která vznikla na základě přednášek Eliase Velly o manželství, nabízí čtenářům podstatné rady pro zdravý manželský život. V první části autor ukazuje autentický obraz manželství v kontextu svátostného života. Druhá část knihy konfrontuje čtenáře se současnými problémy, jako jsou cizoložství, poruchy sexuální identity, odluka, rozvod atd., a přináší řešení těm, kteří usilí o pokoj, uzdravení a stálost ve svých vztazích.

 Věrnost

SZABO, Miloš. Manželství: to je také slib úcty, lásky, věrnosti (aneb proč by to třeba nešlo změnit). Brno: Cesta, c2014. 141 s. Může být manželství něco jiného než svazek, závazek, slib, pouto? Proč ještě vlastně existuje a nenahradil ho volný vztah? Autor se pustil do nelehkého tématu, a to i pro věřící křesťany, s nimiž se ve své profesi denně stýká a pro něž se rozhodl žít. Knížka o manželství pro šťastné i méně šťastné páry, ale i pro ty, kdo se teprve pro manželství rozhodují.

PRINCE, Derek. Manželská smlouva. Praha: Postilla, 2003. 100 s. Biblický pohledlaskaucta ukazuje  manželství jako mimořádný smluvní vztah, který má původ v Božím záměru, je analogií smlouvy mezi Bohem a člověkem, pozvedá účastníky smlouvy k mimořádnému vzájemnému, posvěcenému spojení. Manželství je třípramenný provaz[1] – smlouva mezi mužem, ženou a Bohem. Pochopit význam smlouvy podle Božího plánu, záměru a příkladu znamená docenit velikost, tajemství a posvátnost manželství.. Manželství je úplné splynutí, ne jen volné sdružení. „Ten, kdo chápe manželství jako smlouvu, se neptá: Co z toho budu mít? Bude se spíš ptát: Co mohu dát? A odpoví si: Dám svůj život. Vzdám se ho pro tebe a apak najdu svůj nový život v tobě. … Přirozenému rozumu se to zdá směšné, ale ve skutečnosti je to tajemství opravdového života, opravdového štěstí a opravdové lásky.“ (s.54)

WAGENKNECHT, Oldřich. Přes bolest k odpuštění: dva příběhy o lásce zachraňující manželství. 1. vyd. Praha: Advent-Orion, 2012. 83, [5] s. Dva příběhy zachycují různé krize. První z nich je způsobená zraněním nevěry a ukazuje složitou cestu návratu, odpuštění. Křesťanský poradce, který manželům pomáhal krizi vyřešit, přinášel naději a s pomocí Božího slova (rozbor příběhu o marnotratném synu, výklad slov Hledejte nejprve LemanBoží království…) se snažil vrátit pokřivené věci na správné místo. Zvláště první příběh oceňuje manželskou věrnost a dává naději, že s Boží pomocí je vždy možné uzdravení.

Láska

KENDRICK, Stephen. Výzva lásky. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2011. 191 s.  Bezpodmínečná láska je vzácná a jen zřídka se objevuje ve skutečném každodenním životě.V důsledku toho romantické představy často rychle zmizí a nahradí je zklamání. Ale tak to nemusí zůstat. Výzva lásky je čtyřicetidenní výzvou pro manžele a manželky, aby se snažili vnímat a projevovat bezpodmínečnou lásku. Ať už vaše manželství visí na vlásku, nebo je zdravé a pevné, Výzva lásky je cestou, na kterou byste se měli vydat. Je načase zjistit, co je klíčem k pravému intimnímu vztahu a k rozvoji fungujícího manželství.

CHAPMAN, Gary D. Pět jazyků lásky. dotisk 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2005. 137,muži [4] s. Kniha přináší zcela nový pohled na manželské soužití: chcete-li prožít harmonický vztah, pak se potřebujete naučit hovořit jazykem lásky svého partnera. Na konkrétních manželských párech a jejich problémech ilustruje následující základní jazyky lásky: slova ujištění, pozornost, přijímání daru, skutky služby a fyzický kontakt. Tyto jsou klíčové pro to, aby se náš vztah s druhým člověkem stal vztahem obohacujícím a harmonickým.

SMALLEY, Gary. Láska, která vytrvá: jak budovat pevný manželský vztah. 1. vyd. Praha: Samuel. Biblická práce pro děti, 2003. 271 s Jak může vaše láska vytrvat přes všechna úskalí společného života? Tato kniha je určena každému, kdo touží po zbudování láskyplného, pevného a trvalého manželského vztahu. Na základě svých dlouholetých zkušeností Gary Smalley s humorem a otevřeností radí, jak si lásku získat a udržet, jak lépe pochopit svého životního partnera, jak prohloubit manželskou komunikaci, jak vést uspokojivý sexuální život, jak se vypořádat se svým vlastním hněvem, jak řešit konflikty, jak se vyvarovat rozvodu - jak zbudovat lásku, která vytrvá.

Ukryty-pokladCHAPMAN, Gary D. Příběhy lásky, které se skutečně staly. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2010. 212 s. Má-li nám láska vydržet, máme-li zvládnout veškeré tlaky a složitosti života, musí být láska něco víc než jen cit. Musí to být něco, co děláme. Musíme ji konkrétně projevit v manželství, v rodině, mezi přáteli a známými, ba dokonce i mezi nepřáteli.

PARSONS, Rob. Milovat proti všem předpokladům. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2004. 182, [2] s. Podstatou kvalitního vztahu je bezpodmínečná láska, kterou je pro mnohé z nás obtížné poskytovat. Jsme zvyklí milovat ty, kteří naplňují naše potřeby, nebo ty, kteří přemýšlí stejným způsobem jako my, anebo ty, kteří naplňují nějakou vnitřní potřebu našeho ega. Jen málo lidí někdy zakusilo lásku, která si neklade žádné podmínky a nic nepožaduje.

DOLLIÉ, Hugues. Ženy, milujte své muže!. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. 95 s. Život v manželství se vždycky nevyvíjí podle toho, jak o tom partneři snili. Některé neideální věci je třeba pouze přijmout, ale v mnoha jiných situacích lze dobře neboSila-manzelciny-modlitby_1 špatně reagovat a hodně záleží na jednom i druhém partnerovi, jestli bude výslednicí rozkol nebo zkouškou posílená vzájemná úcta a láska. Kniha francouzského autora má provokativní název, který záměrně parafrázuje výzvu apoštola Pavla vůči mužům. Autor nejen stanoví vysoký ideál, ale krůček po krůčku k němu ukazuje cestu, a to z pohledu člověka, který po té cestě sám kráčí. Navíc má vzácný dar čtenáře zaujmout, leckdy i rozesmát a hlavně – dodat mu chuť znovu pracovat na svém nejdůležitějším vztahu. Knihu uvítají i vedoucí příprav na manželství a organizátoři manželských setkání

Modlitba

OMARTIAN, Stormie. Síla manželčiny modlitby. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2010. 199 s. Žít v dnešní době v úžasném manželství se jeví jako nedostižná vize. Jak málo v takové věci věříme v sílu modlitby a Boží moc. Autorka zkoušela řešit své problémy v manželství různými metodami – hádáním se, uprošováním, ignorováním, vyhýbáním se, konfrontací, dohadováním se a také populární »tichou domácností«. Trvalo jí, než si uvědomila, že je Laska-kteratřeba začít s modlitbou. Nechme se tedy my, manželky někdy zoufalé, jindy trpící, oslovit autentickou výpovědí autorky plnou reálného vidění věcí i vlastních zkušeností s modlitbou, která může proměnit vás, vašeho manžela i celé manželství.

OMARTIAN, Stormie. Síla manželovy modlitby. První vydání. Praha: Paulínky, 2016. 215 stran.Další povzbuzení k modlitbě ve vztazích, tentokrát zaměřená na manželovu modlitbu za svou ženu. Po přečtení této knihy si uvědomíte, že když do svého manželství pozvete Boha, i ta nejbezradnější situace se může změnit k lepšímu.

Manželská komunikace

EGGERICHS, Emerson. Láska a úcta : láska, po níž ona tolik touží, úcta, kterou on tak zoufale potřebuje. Vyd. 1. Praha: Návrat domů, 2012. 236 s. Žena má jednu důležitou potřebu - musí cítit, že ji manžel miluje. Pokud je tato její potřeba naplněna, je šťastná. Muž má také jednu důležitou potřebu - musí cítit, že si ho manželka váží. Když je tato jeho potřeba naplněna, je šťastný. Jestliže některá z těchto potřeb naplněna není, situace začne být zoufalá. Kniha Láska a úcta vám ukáže, proč na sebe manželé reagují negativně a jakharmonie v manželství lze rychle a bez zbytečných těžkostí vzájemné konflikty vyřešit. Kniha vychází z třiceti let poradenské praxe a vědeckého zkoumání. Práce Dr. Emersona Eggerichse dokázala v bezpočtu případů změnit způsob, jak spolu manželé hovoří, jak o sobě vzájemně smýšlejí a jak se k sobě chovají.

ELDREDGE, John. Láska a boj: cesta ke spokojenému manželství. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 244, [4] s. Autor zaujal ve svých knihách čtenáře svým neobvyklým pojetím popisu skrytých tužeb srdce (u nás vyšly např. Cestou touhy, Chraň svoje srdce a Pozor, srdce muže). Nebojí se pracovat s těmi nejsilnějšími obrazy klasické literatury i úspěšných filmů, aby poodhalil roušku našich nejskrytějších tajemství – touhu prožít něco mnohem většího, než nám nabízí život bez Boha. V této knize přivádějí manželé Eldredgeovi své čtenáře k samotné podstatě manželství. Popisují svůj příběh - od naivních představ o manželství přes myšlenky na rozvod, přes nové hledání lásky skrze Boha až po nalezení smyslu trvalého vztahu. Všichni žijeme ve velkém příběhu, který se odehrává uprostřed boje. Je pouze na nás, zdali chceme tento boj vést s Boží pomocí, a otevřít si tak bránu do spokojeného manželství. Manželství Johna a Stasi Eldredgeových však ilustruje, že to za to stojí.

SONET, Denis. Miláčku, netrap mě.... Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. hranice v manželství142 s. Roky zkušeností jako manželského poradce umožňují otci Denisu Sonetovi, aby se bez falešného ostychu zabýval všemi rozměry manželského života. Manželská láska se týká celého člověka, každého dne a všech aspektů lidského života. Autor nabízí manželům odpovědi na jejich typické otázky, náměty k zamyšlení, nápady a rady pro každodenní manželský život. Text knihy je napsán čtivě a srozumitelně, se smyslem pro realitu i pro humor. Je inspirací pro všechny, kteří v manželství nechtějí jen živořit, ale žít. Denis Sonet je knězem diecéze Troyes ve Francii. Léta se věnuje poradenství a duchovnímu doprovázení manželských párů. Je autorem řady úspěšných titulů, určených manželským párům a rodinám.

PARSONS, Rob. Jak žít a přežít manželství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015. Autor se zaměřil na deset konkrétních cílů, jako je komunikace a čas na sebe, zvládání konfliktů, dluhů i dětí, opuštění zbytečných iluzí a přijmutí toho, co nelze změnit.  Pokud manželství funguje, posílí ho to, pokud prochází krizí, nastartuje potřebný obrat k lepšímu.

SMALLEY, Gary. Kdyby jen muž věděl...co žena prožívá; překlad: Kateřina Taťková. Druhé vydání. Praha: Návrat domů, [2016] ©2016. 173 stran. Tuto knihu adresuje G. Smalley především mužům a manželům, aby jim pomohl pochopit, co jejich partnerky prožívají a jaké jsou jejich potřeby a skryté tužby. Tato práce navíc může ženám pomoci v tom, aby dokázaly o svých pocitech a potřebách s muži účinně komunikovat. Manželky, pokud čtete tuto knihu, chtal bych vás ujistit, že my jako manželé většinou nevíme, co potřebujete. A tak vás prosím, abyste nám to jemně a láskyplně daly vědět. Řekněte nám,Pět pro muže kdy nenaplňujeme vaše potřeby – ale ne kritickým způsobem, který by nás mohl odradit.Pokud si přečtete tuto knihu, získáte: představu o důležitosti pocitu bezpečí a důvěry, po kterých ženy touží - možnost pochopit, jak mohou manželé kvalitně komunikovat - znalosti o skutečných potřebách žen a o tom, jak je můžete úspěšně naplnit.

VENDEN, Morris L. Více si povídat, více milovat : komunikace jako základní princip manželství i duchovního života. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2015. 122 s. V knize autor rozebírá osm hlavních oblastí, v nichž selhává komunikace v manželství. V druhé části jednotlivých kapitol vede čtenáře k poznání, že ve stejných oblastech často selhává i náš duchovní život. Úzká podobnost mezi manželstvím a vztahem člověka s Bohem je pozoruhodná.

CHAPMAN, Gary D. Čtyři období manželství: jakými proměnami prochází náš vztah a jak je můžeme ovlivnit. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2007. 138 s. Většina manželství začíná jarem - optimismem, elánem a radostí z možnosti vytvořit nový společný život, aby bylo vystřídáno létem, tedy pozitivním postojem k manželství, pocitem, že bylo něčeho dosaženo a touhou po dalším růstu. Podzim je charakterizován nastupujícím chladem: únavou ze Láska a úcta v rodiněsoužití, zanedbáváním partnera nebo naprotou nečinností. Zima je pak upjatostí, necitelností a hořkostí, páry žijí v podstatě nezávislé životy a nejsou ochotny usilovat o rozumný kompromis. Období v manželství nemusí přicházet chronologicky, mohou se střídat a opakovat. Uvedené strategie nabízejí vypořádání se s chybami minulosti, využití vzájemných rozdílů nebo sílu pozitivního vlivu. Autorovy rady vycházejí z jeho poradenských zkušeností a dále ze čtení Bible.

Pomoc při řešení konfliktů

RAUS, Pavel. Spojenci namísto protivníků: proces manželského a partnerského konfliktu. 1. vyd. Praha: Návrat domů, c2012. 244 s. Zvládání konfliktů, nedorozumění, vypjatých situací je znakem úspěšného manželského vztahu. První část knihy obsahuje obecné úvahy o konfliktu, druhá část se zabývá průběhem konfliktu. Nejdříve nastiňuje přehled jednotlivých fází konfliktu - postupné vyhrocování, kulminace a poté cesta z nedorozumění ven. V závěru jsou přílohy, které poskytují stručný přehled odborné diskuze probíhající v oblasti partnerského konfliktu.

PARROTT, Les. Zachraňte své manželství: jak předcházet zbytečným krizím. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2004. 135, [6] s. Cílem této práce předních manželských poradců je osvobodit manželství od nereálných očekávání a falešných domněnek.. Když se manželé odživot smysl těchto mýtů osvobodí, mohou se zabydlet v reálném světě manželského života – se všemi jeho radostmi i svízeli, vášněmi i bolestmi. Navíc, pokud si osvojí několik dobrých a jednoduchých návyků a porozumí základním rozdílům mezi svým myšlením a vyjadřováním, udělají úsopěšný krok k tomu, aby předešli případné manželské krizi…

CHAPMAN, Gary D. Pět jazyků omluvy: (omluvit se - je dobré, správně se omluvit - je lepší--). 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2007. 163 s. Skutečné odpuštění odstraňuje bariéru a umožňuje obnovení důvěry. Pokud byl vztah před prohřeškem vřelý a důvěrný, může se do něj vrátit láska. Touha po smíření je někdy mocnější než touha po spravedlnosti a čím je vztah důvěrnější, tím je touha po smíření hlubší. Odhalte jakým jazykem omluvy promlováte vy sami či váš manžel(manželka).  Zda je pro vás primárním jazykem omluvy vyjádření lístosti nebo přijetí zodpovědnosti, náprava škody nebo upřímné pokání či prosba o odpuštění. Autor nás učí jak se omlouvat a jak odpouštět. Upřímná omluva a touha po změně očišťuje a uzdravuje vztahy.

bud-muzemDOBSON, James C. Láska musí být neústupná. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1999. 220, [2] s. Tato publikace přináší alternativní řešení pro ty, jejichž manželství se ocitlo v krizi. Publikace může pomoci pochopit příčiny  vzniku partnerských konfliktů, zvážit reálné možnosti při záchraně manželství, hledat přiměřené kroky k řešení krize a stát se ve své lásce k druhému neústupnými.

CLOUD, Henry. Hranice v manželství. dotisk 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2003. 212, [2] s. Tato kniha je určena těm, kdo chtějí porozumět svému partnerovi, kdo touží po uzdravující změně a chtějí zachránit co se dá. Hovoří o posilování lásky, jejím rozvoji a nápravě.  Naučí vás stát se důslednými ve svých správných rozhodnutích, pomůže hledat nové cesty v konfliktech. Hranice posilují lásku tím, že chrání jednotlivce...

NAZARE-AGA, Isabelle. Láska a manipulace. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 152, [6] s. Tématem knihy je manipulace v partnerských vztazích. Autorka vychází ze své terapeutické praxe a na mnoha konkrétních příbězích partnerských dvojic ukazuje různé způsoby systematické manipulace i to, jak se vyvíjí v různých fázích partnerského vztahu a jaké jsouDobra-zprava-o-sexu-a-manzelstvi_1 její psychické, fyzické i sociální důsledky. Některé příběhy prolínají celou knihou a autorka na nich dokumentuje, jak se projevuje patologie osobnosti, která používá systematicky manipulace uvnitř partnerského vztahu. Nabízí rady a podněty k řešení, ukazuje možnosti komunikace. Popisuje i průběh dialogu s manipulátorem a ukázky takových dialogů.

 

 

 

 

 

 

NyníPísně
Píseň: Představy II (2018); Interpret: Linhart Petr - zpěv, Štěpánek Josef - kytary, Steinsdörfer Jan - klávesy; Album: Linhart Petr: Milostné vzpomínky na Čp. 8
17:55Myšlenka na den
18:00Zprávy a Zrcadlo týdne
18:20Písně
18:30Folklorní sedmička
19:00Večerní zíváček
19:15Slyšte, lidé!

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony