O výchově - Rituály

O výchově - Rituály

Pořad v souvislostech


Na pomoc rodinám dětí s popáleninami
Budeme vysílat

Modlit se s rodinou
Kafemlýnek
Vysílali jsme


Nejčastější příčiny rozvodů

Nejčastější příčiny rozvodů

Manželské večery po brněnsku
Audioarchiv
16. října 2017 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

V Kafemlýnku se 10. října sejde redaktorka Ivana s lektorkou Ivanou aby spolu rozmlouvaly o tom, proč je opakování stejných činností pro děti důležité a jak jim pomáhají se zvládnutím různých životních situací.

Slovo "rituál" je podle encyklopedie z latiny, kde slovo "ritualis" znamená "obřadný".Je to obecně řečeno nějaký způsob chování založený na pravidlech, který se opakuje. Rituály mohou být náboženské, individuální, organizační ale i čarodějné. Mohou mít jednoduchou či složitou formu.

Nám půjde v Kafemlýnku o vysvětlení dětské potřeby řádu a pravidel, která často v obřad nebo návyk vyústí - např. před jídlem umýt ruce, po přichodu domů pověsit bundu a čepici, pak teprve sundat boty atd. Kromě toho tu máme celou škálu činností, které mají děti rády, když se opakují - způsob ranního a vstávání, večerního ukládání, společná modlitba, vítání a loučení, slavení svátků, prožívání neděle, slavení narozenin, tradiční rodinná setkání Ivana a Ivanaběhem svátků, výlet a piknik v přírodě, atd.

S Ivanou Procházkovou, která vystudovala speciální pedagogicku a dlouhodobě se věnuje tématu emoční inteligence u batolat, bude o rituálech ve výchově malých dětí hovořit Ivana Horáková.