Předškolní starosti a příprava na školu

Předškolní starosti a příprava na školu

Pořad v souvislostech


Příprava na školu
Audioarchiv
25. dubna 2019 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

Kafemlýnek 30 dubna 2019 s autorkami pracovní sešitu "Z předškoláka školákem", které se dlouhodobě předškoláčky zabývají.

Hostem Ireny Kintrové bude Ivana Dušková - speciální pedagog z Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje (pracoviště Prostějov). A také Michaela Pugnerová - psycholožka, která vyučuje na Katedře pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity a je také v kontaktu s PPP v Prostějově.

Budeme se ptát na "školní zralost", na předpoklady dítěte pro to, aby zvládlo nástup do školy. Co pro to jako rodiče můžeme udělat? Chodit do přípravných kurzů, použít pracovní příručky nebo to všechno jde úplně samo? Proč bychom měli být jako rodiče "plně přítomní"? Je dobré, aby dvouleté děti chodily do kolektivního zařízení? Co vede dnešní maminky k odkládání mateřství? Od debaty o předškolní přípravě se dostaneme k mateřství obecně. Představíme několik knížek k tématu a budeme o ně soutěžit.

TIPY NA KNÍŽKY:

Michaz předškolákaela Pugnerová, IvanaDušková: Z předškoláka školákem, Grada 2019. Výborný pracovní sešit, kde kromě procvičovacích úkolů najdete kapitoly velice praktického zaměření - jak rozpoznáme u dítěte, že je zralé na školu, jaké mají děti potřeby psychlogické, co s odkladem školní docházky, jak pomoci levorukému dítěti, jak probíhá zápis do základní školy, jaké mohou mít děti po nástupu do školy obtíže a jak hledat řešení. Nechybí příklady z praxe - kazuistiky. Oceňuji velice návod, jak s pracovními listy zacházet, jak děti vést, čeho si všímat, v jaké míře se jim věnovat. Výborné jsou také postřehy jak to zvládnout první týden ve škole, na co nezapomenout. 

V nakladatelství „Levné knihy“ které má svou webovou stránku a prodejny vstč prste větších městech vychází někdy i dobré věci. Třeba knížka „Strč prst skrz krk“ kterou napsala Ester Stará a ilustroval její manžel Milan. Od paní Ester znáte pohádky v našem vysílání „A pak se to stalo“ a protože je logopedka, připravila pro děti tuhle knížku říkanek, veselých úkolů a jazykolamů, aby se děti měly na čem procvičit. 

Pro maminky, které jsou hudebně zdatné a chtějí pracovat s menšími dětmi nebo paní učitelky ze školky vydal Portál sešit Hudebních her k rozvoji fonematického uvědomování do Mileny Kmentové s názvem „Třída zpívá íá íá“ s využitím hudebních prvků. Kdo pracoval s předškoláčky na pěkném mluvení nebo zpívání, tak trida-zpiva-iaiamůže ocenit, jak na to, aby to dětské mluvení a zpívání bylo hezky české a srozumitelné. V úvodu se dozvíme, jak je to s přízvukem v češtině, výslovností a psaním koncovek, s rázem při zpívání, se švy mezi zdvojenými souhláskami, s výslovností samohlásek. Hudební hry doprovází výtvarné prvky, hry se slovy, rýmování, hudební ozvěny. Autorka Marie Kmentová materiál vyzkoušela při mnoha příležitostech, může sloužit v hudebním kroužku nebo i v ZUŠce.

Další dvě příručky určené pro práci s předškolními či mladšími školáčky k nám přišly z Grady. Hana Volfová připravila celý soubor „Pohádkového cvičení“ nejen pro předškoláky. Na dvanácti základních pohádkách typu Kohoutek a slepička, Koblížek, Karkulpohadkove-cvicenika nebo O Sněhurce. Základem je připravené prostředí nebo nějaké pomůcky, které dětem pomohou příběh prožít na „vlastní kůži“. Na začátku je vyprávění lektora, třeba za doprovodu loutek a pak už následují aktivity dětí – hrají si na mraky, zvířátka, přelézají překážky, splétají z rukou větve, kličkují s koblížkovým míčem v ruce atd. Nápadů má autorka Hana Volfová dost na to, aby z nich mohl vzniknout celoroční program na jedno ze setkání klubu maminek. Když to počasí dovolí, dalo by se pohádkové hrát i venku. Vydala ji jako novinku Grada.

A druhá příručka je zároveň posledním tipem i výhrou z dnešního Kafemlýnku a je to knížka, která nadchne každého učitele čtení. Jmenuje se „Chci číst jako táta s mámou“ a napsala chci číst jako tátaji Hana Havlínová. Knížka je úplný gejzír námětů a her k tomu, aby děti uměly z písmen skládat slova, chápat jejich význam, rozeznat význam sdělení, najít chybu v kontextu, posoudit pravdivost obsahu. Autorka zdůrazňuje, že prvek jazykové hravosti v rodině výrazné pomůže dětem se školní prací a vyplní chvíle, kdy jedeme autem, musíme čekat nebo chceme něco procvičit hravou formou. Je lepší než nechat děti sedět před obrazovkou. Vydala Grada 2019.