Radost být tátou

Radost být tátou

Pořad v souvislostech


Radost být tátou
Audioarchiv
5. dubna 2018 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

Do Kafemlýnku 10. dubna 2018 jsme pozvali po delší době jako hosta muže, aby mluvil o tom, jak prožívá svou rodičovskou roli.

Pozvání přijal Mgr. Petr Soják z Brna. Pracuje jako psychoterapeut a kouč, radí lidem v oblasti osobnostního rozvoje. Budeme zvědaví jak se dívá na roli tatínka v rodině, co nového mu to do života i profese přineslo. Jak má vypadat ideální rodina, jakou nezastupitelnou roli v ní otec hraje, v čem je dobré třígenerační soužití a co přináší "krize otcovství". Představíme jeho knížku (Osobotnostní a sociální rozvoj), kterou letos v březnu vydalo nakladatelství Grada. Pořad připraví Ivana Horáková, slovem bude provázet Irena Kintrová.

Anketní otázka pro posluchače zní: Čeho si vážíte na svém otci, čím vás inspiruje nebo inspiroval ve vaší rodičovské roli. Odpovědi najdete v samostatném článku "Táta inspiruje".

Představíme vám KNIŽNÍ TIPY:

bud-muzem* Larry Richards: Buď mužem, jakým Bůh chtěl, abys byl. Tuhle knížku v českém překladu vydal Portál v loňském roce. Už název je trochu provokativní - Být mužem, jakým Bůh chtěl, abych byl? Nemyslí se tím dokonalý, bezchybný, supervýkonný elegán? Tak to nejsem a nikdy nebudu. Jsem jen obyčejný smrtelník. Autor tím také žádného umělohmotného giganta nemyslel. Dobrým mužem je podle člověk, který čelí výzvám svého života s odvahou ušpinit si ruce a zapotit se. Jak autor sám píše – teď není čas pro padavky, ale pro muže, kteří mají srdce dobrého služebníka. Na živých příkladech silných mužů v čele s Ježíšem a jeho učedníky, Davidem nebo svatým Augustinem či Karolem Wojtylou ukazuje, jak takové opravdové mužné srdce vypadá. Autor má výhodu, že pracuje s mládeží a z celoživotní pastorační praxe vidí nutnost povzbuzovat, radit, hodně motivovat. Jak řekl jeden ze čtenářů – někdy autor až moc tlačí na pilu – tedy vyzývá čtenáře ke změnám tak silně, že se tomu těžko čelí, když na to právě nemáte sílu. Nebo má zcela jasno ve věcech, kde by čtenář uvítal vyjádření pochyb. A tři konkrétní úkoly a otázky k zamyšlení na konci každé kapitoly jsou možná až trochu manipulativní. Přesto stojí tahle knížka za přečtení, už díky pokornému postoji autora – cituji - [lery ričrds] o sobě píše: …V minulosti jsem si myslel a občas mě to napadá i dnes, že bych potřebuji změnit svět. Jak je to arogantní a pyšné! Můj duchovní průvodce mi celý život říká: „Larry, tys Bohu neprokázal žádnou milost, když ses stal knězem. To on si vyvolil tebe a prokázal milost tobě!“ Au au, to bolí. Ale ten člověk má pravdu. To Bůh si nás vyvolil. Mně a také vás. Máte radost?...

 

* Philip Zimbardo: Odpojený muž. Philip Zimbardo  ve spolupráci s kolegyní Nikitou Coulombovou zpracoval téma, jak moderní technologie připravují muže o jejich podstatu a také se s tím dá dělat. Knížka vyšla v loňském roce v nakladatelství Grada a vyvolala velké diskuze mezi čtenáři. Autor je uznávaný psycholog, kterého znepokojilo nynější společenské klima, ve kterém pociťujeme díky rozpadu rodin absenci dobrých mužských vzorů chování a naopak nárůst hromadných útěků před přijetím zodpovědnosti do virtodpojeny-muz-uální reality. Vzdělávací systém značně pokulhává za potřebami společnosti, kdy se děti stále ještě mechanicky učí informace lehce dostupné jediným klikem bez nutnosti hodKnížky otcovéotit, třídit nebo kombinovat a kriticky posuzovat, bez kterých se v záplavě podnětů ztrácí. Hlídáme pečlivě, co zdravého konzumují k jídlu, ale nemáme naprosto zdání o tom, co konzumují prostřednictvím internetu. Necháme je hrát destruktivní počítačové hry a nevíme si rady s jejich agresí. Pornografie a virtuální herní prostřední nebylo nikdy lákavěji a snadněji dostupné a divíme se, že nemáme prostředky, jak tomu čelit. Proč nutit muže, aby nám nebo rodině věnoval pozornost, když se on sám sobě může po libosti věnovat díky virtuální nabídce? Vyspět od sobectví k altruismu je známka dospělosti a je to o to těžší, když chybí vzory. Na tyto palčivé otázky se snaží autoři knížky najít řešení na rovině rodin, školy, vlády. Nabízí náměty jak si organizovat čas, kam směřovat své síly a na co se upnout, když nás virtuální svět svádí. Velice podnětné čtení pro rodiče i vychovatele dětí.

* Petr Svzducholoďoják: Osobnostní a sociální rozvoj aneb Strom, Mozaika, Vzducholoď. Knížka určená pedagogické veřejnosti a zaměřená na to, jak vést svěřené děti a mládež k poznání a rozvoji své individuality. Ne individuality na úkor ostatních a bez spolupráce s dnimi, ale jako osobnosti, které dokáže plně spolupracovat a respektovat ostatní i sebe. Autor vychází z vlastní psychoterapeutické praxe a zkušeností. Vydala Grada v březnu 2018.

DALŠÍ KNIŽNÍ TIPY K TÉMATU NAJDETE ZDE.