Třetí prázdninový magazín - o internetu a prázdninových akcích

Třetí prázdninový magazín
14. července 2017 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

V Kafemlýnku 18. července 2017 nás čeká další díl vzdělávacího cyklu "Prevence rizik internetu" a pozvánky na akce pro rodiny.

Kromě přednášky o fotkách na internetu vás čeká pozvánka na akce centra pro rodinu v Třebíči, tip k hledání informací ohledně virtuálního světa a výchovy dětí - slovenský web "Rodina a média".

A také námět k několika výletům po Jihomoravském kraji - hra "Poklady brněnské diecéze , kterou organizuje Diecézní katechetické centrum brněnského biskupství na území brněnské diecéze od 1. června do 31. října 2017. Do hry se mohou zapojit jednotlivci nebo skupiny (rodiny) bez rozdílu věku. Podstatou hry je navštívit nějakých 9 z vytipovaných 61 míst brněnské diecéze a tak "objevit poklad". Kdo navštíví „poklad“, může získat „klíč“, což jerodinka správná odpověď na „klíčovou otázku“, která je umístěna vždy na konkrétním místě u daného „pokladu“ (třeba v kostelní vývěsce apod.). Kdo chce být zařazen do slosování o ceny, musí navštívit  3 poutní místa či kostely, 3 osobnosti a 3 zajímavosti vybrané z konkrétních míst na připravené mapě nebo popsat nějaké zbrusu nové či oblíbené místo svoje. Kdo získá všechny „klíče“ tj. napíše správné odpovědi do své „cestovní karty“, může odeslat kartu organizátorům do 31. října 2017. Na stránkách brněnského biskupství najdete další informace a také mapu, kde poklady najít. Pro čtyři posluchače Kafemlýnku máme připravenou cestovní kartu, kterou jim rádi zašleme.  

Třetí prázdninový magazín připraví Irena Kintrová.
Jan Novotný

Svátek má: sv. Hugo / Marcela

Moderuje: Jan Novotný
NyníDuchovní hudba
Skladba: Salve supremi Regis - Zdrávas nejvyššího Krále (krásná dcero); Autor: Detelbach Gaudentius; Sóla: Gulyásová Hilda - soprán; Soubor: Františkánská schola Bratislava
23.50Duchovní slovo
23.58Simeonovo kantikum
00.00Hymna a chorál Svatý...
00.05Blues: Hokus
00.30Písničky
01.00Vítejte, senioři

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony