Ukaž mi cestu

Ukaž mi cestu

Pořad v souvislostech


Katecheze Dobrého Pastýře
Budeme vysílat

Žena v politice - Marie Kousalová
Žena v politice - Marie Kousalová
Organizace "Na počátku"
Vysílali jsme


Emanuel - místo pro osamělé rodiče a jejich setkávání

Emanuel - místo pro osamělé rodiče a jejich setkávání

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Audioarchiv
21. září 2017 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

V Kafemlýnku 26. září znovu uvedeme rozhovor o systému vyučování dětí ve víře s názvem "Katecheze dobrého pastýře", který připravila Radka Rozkovcová.

Poprvé jste mohli slyšet o Katechezích dobrého pastýře v červnu tohoto roku. Teď se k tématu vracíme protože v mnoha farnostech začala výuka náboženství nebo naopak nezačala a rodiče hledají způsob, jak dobře své děti vyučovat sami. K pořadu si můžete přečíst článek Katecheze Dobrého pastýře.

Téma výchovy dětí ve víře se v našem vysílání objevuje často, dnes dostala příležitost oslovit nás knížka "Ukaž mi cestu" z nakladatelství Advent Orion a o. s. Maranatha. Napsala ji Donna Habnichtová jako průvodce pro rodiče, kteří přemýšlejí o biblických principech výchovy. Její podrobný výklad je proložený praktickými příklady a nejprve seznamuje rodiče s výchovnými styly obecně (výchova autoritativní, volný, rozmazlující...), s tím jak posoudit osobnost a temperament dítěte. V neposlední řadě nabízí biblické citace jako směr pro výběr vhodného řešení výchovných momentů. Probírají se situace jak prakticky žít svou víru a učit děti, jaká hledat východiska z konfliktů. Jak si děti tvoří představy o Bohu a jak je přiblížit pravdě a vést dál. A také pojem, který v mnoha výchovných knížkách nenajdete - význam lásky a láskyplného přijetí dítěte.

jarní květyZa citaci stojí v závěru knihy pečlivě vyvozené výchovné destero pro rodiče, které shrnuje předchozích 250 stran výkladu do několika vět:

1/ Chraňte mysl svého dítěte od zlého.

2/ Předkládejte mu křesťanské hodnoty.

3/ Mějte pod kontrolou média.

4/ Nabízejte dítěti hračky, které jsou v souladu s hodnotami, kterým je učíte.

5/ Určete jasné hranice mezi dobrem a zlem.

6/ Pomozte dítěti nabýt pevného vědomí vlastní hodnoty.

7/ Ukažte mu, jak se pozitivně vypořádat s omyly a překážkami.

8/ Učte své dítě umění rozhodnout se.

9/ Učte je vypořádat se s negativním tlakem vrstevníků.ukaz-mi-cestu

10/ Inspirujte své dítě vysokými biblickými ideály.

/Donna Habenichtová: Ukaž mi cestu, Maranatha a Advent-Orion, Praha 2011/

NyníDuchovní hudba
Skladba: Missa Bruxellensis XXIII vocum - Gloria; Autor: Biber Heinrich Ignaz Franz von; Dirigent: Savall Jordi; Soubor: La capella reial de Catalunya
09:00Mše svatá
10:00Varhanní hudba
10:30Vzdělávací cyklus
11:00Proglaso
11:57Myšlenka na den
12:00Anděl Páně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony