Výchova a mezigenerační vztahy

Výchova a mezigenerační vztahy

Pořad v souvislostech


S Ivanou o výchově
Budeme vysílat

Žena v politice - Marie Kousalová
Žena v politice - Marie Kousalová
Organizace "Na počátku"
Vysílali jsme


Emanuel - místo pro osamělé rodiče a jejich setkávání

Emanuel - místo pro osamělé rodiče a jejich setkávání

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Audioarchiv
17. listopadu 2017 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

V pořadu pro rodiče s dětmi Kafemlýnek 21. listopadu 2017 otevře téma vztahů mezi rodiči, prarodiči a potomky.

Mezigenerační vztahy jsou pouta, která jsme si nevybrali. Z velké části jsme se do nich narodili, zčásti jsme je vyvdali a vyženili. Aby bylo mezi generacemi hezky, chceme spolu s vámi v Kafemlýnku uvažovat, co těmto vztahům prospívá, čím jsou krásné, co v nich může být náročné a jak si poradit. Hovořit bude Ivana Horáková s lektorkou emoční inteligence dětí, kurzů pro rodiče a batolata, zakladatelka prvních Montessori jeslí v Brně a spoluautorka knihy S láskou i rozumem, Ivanou Procházkovou.

Otázka pro posluchače: "Co se vám osvědčilo ve vztahu k rodičům při výchově vašich dětí?" výběr z odpovědí najdete v samostatném článku.

Otázky pro hosta: Jací jsou senioři?Jací jsou mladí rodiče? Jak bychom mohli charakterizovat mezigenerační vztahy?Kde dochází ke střetům?Manipulace ve vztazích? V čem je rozdíl mezi výchovou dnes a tím, co jsme vnímali jako děti? Změnil se styl výchovy? Kde dnes hledají mladí rodiče pomoc? Současný trend elektronického světa nabízí rychlá řešení – často hledat odpověď na internetu, což s sebou přináší nepotřebnost prarodičů jako zdroje dite_pampelisky_venecinformací. Co mohou prarodiče ovlivnit narozdíl od rodičů dětí? Proč děti potřebují prarodiče? Čím jsou prarodiče jiní? Jak přijímají názory nebo pokyny děti od prarodičů ve srovnání s rodiči?Jak se vyhnout zbytečným konfliktům ve společně sdíleném bydlení? Co všechno by se mělo nastavit, o čem zcela jistě mluvit? (odpovědi si můžete poslechnout sami).

NĚKOLIK DOBRÝCH RAD PRO MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ:

Jak být příjemným prarodičem?

  • nechat mladé v klidu dospět: nedávat nevyžádané rady a pokud, tak zvolit vhodný způsob nabídky, ne příkazu
  • respektovat výchovné zásady rodičů- nerozmazlovat, nedávat dětem sladkosti, nenechat jim na hraní elektroniku, vysedávání u televize apod.)
  • nepodrývat autoritu svých dětí, nekupovat si vnoučata drahými dárky

Jak být příjemným mladým rodičem?

  • prokazovat úctu starším
  • promyslet předem, co vyslovím
  • umět se vcítit do potřeb prarodičů
  • manželé mají fungovat v souladu jako jednotka, názory si vyříkat v soukromí, ne před dite v naruci_opravasvědky
  • pokud mají prarodiče při hlídání vnoučat výdaje, nezapomenout je vyrovnat
  • případné problémy řešit podle pokrevní příbuznosti např. mladý manžel řeší se svou matkou
  • a závěrem odlehčeně: vyvarujte se nevhodných vtipů na účet tchýní

FEJETON IVANY HORÁKOVÉ 

Ježíš je jako deštník aneb hostýnský liják

Putovali jste někdy na Svatý Hostýn? Je to krásné místo v předhůří Beskyd, kde je nebe blízko a občas natolik, že se nemůžete plně spolehnout na počasí. Několik minut před začátkem poutní mše svaté se zde strhl nefalšovaný liják. Proudy vody nás přítomné důkladně zkrápěly shora a překvapivě, navzdory fyzikálním zákonům, nebo právě kvůli nim, i zdola. Po pár minutách bylo téměř jedno, jestli jste se před deštěm chránili, nebo ne. Ale byl to právě déšť, který dal vzniknout tomuto vyprávění.

Než začala bohoslužba, stoupl si přede mne manželský pár. Ti dva nad sebou měli jen jeden deštník. Schovávali se pod ním zavěšeni do sebe a sledovali průběh bohoslužby. V jedné chvíli déšť ještě zesílil, bičoval je snad ze všech stran a oni dva… se k sobě ještě těsněji přimkli a dvaobjali se.

Toto, vlastně jen drobné gesto, mě dojalo. Ano, přesně tak si máme počínat i my, když máme potíže třeba právě v manželství. Přesně to máme udělat, když se oba, nebo i jeden z manželů cítí ohrožený, vyčerpaný nebo nemocný. Přivinout se k sobě, přitisknout ještě úžeji pod deštník, který mi v tu chvíli připomněl nebeského ochránce. Je to Ježíš, kterému na nás nejvíc záleží, jediný, kdo nás ochrání před sprchou útoků zvenčí i zevnitř. Pod jeho ochranou, jsme v bezpečí vždycky. S ním se naše manželství stane ostrovem lásky, krásy a jednoty pro nás i naše děti. Stačí se ho jen pevně držet.

TIP NA PODPORU DOBRÉ VĚCI

Jsem jedna z vás, maminka, která ráda poslouchala Kafemlýnek a radostně si užívala čas své rodičovské dovolené. V čase tráveném s dětmi jsem se našla a mé dojmy a pocity musely ven. Začala jsem psát.

Na kontě mám tři děti a tři knížky o nich (Drobotiny, Životnosti, Dotřetice). Ve spolupráci s Centrem pro rodinu Olomouc chceme vydat knižně soubor všech mých fejetonů z rodinného prostředí, které jsem 11 let posílala do časopisu Rodinný život. Rádi bychom tuto knížku nazvanou "Máma na roztrhání a jiné příběhy" vydali do Vánoc, aby mohla tahle máma dávat radost pod stromečkem druhým.

Náklady na tisk však není možné uhradit z předplatného časopisu. V současnosti se na knížku pořádá sbírka na www.hithit.cz, kde si ji zájemci mohou objednat, včetně různých bonusů. magda s

https://www.hithit.com/cs/project/4266/mama-na-roztrhani-knizka-fejetonu

Jsem vděčná za jakoukoliv podporu finanční i prostřednictvím třeba jen sdílení Vašim blízkým a přátelům. Čas pro získání cílové částky je omezený – pouze do 5. 12. Byla by škoda záměr neuskutečnit, když už je vše komplet připraveno k tisku.
Pokud by projekt neuspěl, není třeba se bát, o své prostředky zájemci nepřijdou, vrátí se jim na účet.

Kdo by si nevěděl rady s internetovým bankovnictvím, ať se obrátí na Centrum pro rodinu na e-mailu rodinnyzivot@arcibol.cz nebo na tel. 587 405 250 a tam se s případnými zájemci rádi domluví na pro ně vhodném řešení.

Děkuji všem, kteří doposud ke vzniku knížky jakkoliv přispěli, a budu věřit, že se s pomocí Boží a Vás přispěvatelů záměr zdaří a všichni se budeme moci na Vánoce těšit z kompletní sbírky mých fejetonů.

Vaše Magdaléna Strejčková

www.magdalenastrejckova.cz