Knihovnička Proglasu

Nové knihy, především ty, které mohou zajímat praktikující křesťany, ale také kvalitní poezii a beletrii nebo memoáry představujeme v Knihovničce Proglasu. Hana Svanovská a s ní další redaktoři spolupracují s řadou (nejen) křesťanských nakladatelství a formou recenze nebo krátkého rozhovoru či diskuse přinášejí pravidelné informace o nových titulech.

Knihovničku vysíláme po nedělní Hudební siestě ve 13.30, reprízu přinášíme v následující sobotu ve stejný čas. Jestliže vás zaujala některá z Knihovniček, které jste zachytili v našem vysílání, můžete si je znovu poslechnout v audioarchivu.

O moudrosti s Jarem Křivohlavým

O moudrosti s Jarem Křivohlavým

30. října 2009, 11:02

V útlé knížečce se profesor Křivohlavý zamýšlí nad životní moudrostí s pokorným vědomím, že skutečná moudrost přichází shůry jako nezasloužený Boží dar a je dána lidem čistého, nezáludného  a pokojného srdce, otevřeného pro ostatní lidi.

Poslouchejte knihovničku v neděli 1.11. ve 13.20 (R v pátek 6.11. v 10 hod)

Dvě lásky. Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem.

Dvě lásky. Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem.

16. října 2009, 09:20

"Údiv mě provází na každém kroku. Když jsem se začal psychologií zabývat, nebylo nás v republice ani deset psychologů. Bylo mi dopřáno dožít se doby, kdy je nás tři tisíce, možná víc." Poslouchejte Knihovničku v neděli 18. října ve 13.20 (R v pátek 23. října v 10.00 hod.).

Z produkce nakladatelství Refugium

Z produkce nakladatelství Refugium

8. října 2009, 13:45

Z krásné edice Slovo a obraz  bych dnes chtěla doporučit sbírku Vítězný domov. Napsal ji P. Michal Altrichter, básník a hudebník, jenž je ovšem též docentem teologické fakulty na olomoucké univerzitě. Poslouchejte knihovničku v neděli 11. října 2009 ve 13.20v pátek 16. října v 10.00.

 

Greg Watts: Dělník na vinici. Portrét papeže Benedikta XVI.

Greg Watts: Dělník na vinici. Portrét papeže Benedikta XVI.

24. září 2009, 15:48

"Tato kniha je pokusem nabídnout portrét muže, jehož cesta vedla ze skromného domu v Bavorsku až do majestátní Svatopetrské baziliky v Římě. (...) Papež Benedikt XVI. je důležitý proto, že stejně jako jeho 264 předchůdců ovlivní nejenom budoucnost katolické církve, ale do jisté míry také budoucnost světa, v němž žijeme. Poslouchejte Knihovničku v neděli 27. září ve 13.20 (R v pátek 2. října od 9.30).

Michael Collins: Vatikán. Tajemství a poklady Svatého města

Michael Collins: Vatikán. Tajemství a poklady Svatého města

18. září 2009, 14:31

Michael Collins má kromě zevrubné znalosti dějin papežství, vatikánských uměleckých pokladů a vnitřního života papežského státu ještě jednu neocenitelnou přednost: ve Vatikánu dlouho žil, je katolickým knězem a jako takový rozumí dobře smyslu toho, o čem píše.

Poslouchejte knihovničku v neděli 20.9. ve 13.20 (R v pátek 25.9. v 9.30)

Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství

Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství

11. září 2009, 13:36

Úvod do křesťanství je dílo natolik stěžejní, dílo, jehož hlavní osy dodnes vedou teologické myšlení současného papeže, dílo, které natolik patří k největším teologickým textům 20. století, že bylo zapotřebí zcela nové edice. Poslouchejte Knihovničku Jiřího Stejskala v neděli 13. září ve 13.20 hod. (R v pátek 18. září v 9.30).

Anselm Grün: Umění stárnout

Anselm Grün: Umění stárnout

28. srpna 2009, 14:38

"Manželské páry se musejí vyrovnat s myšlenkou, že nezemřou společně, ale jeden toho druhého přežije. Ten bude muset dál žít i za této nové situace. Mnozí se upnou na svého partnera natolik, že ani po jeho smrti nejsou schopni se s ním rozloučit."  Poslouchejte knihovničku v neděli 30.8. v 13.20 (R v pátek 4.9. v 9.30)

 

Praha objektivem tajné policie

Praha objektivem tajné policie

25. června 2009, 11:25

"Fotografové STB byli klasičtí voyeuři. Sledovali lidi se záměrem uspokojit svůj zápal pro věci nízké a zavrženíhodné: chtěli portrétovaným ublížit, přistihnout je v situaci, jejíž zaznamenání by je přivedlo do problémů a autorům by naopak přineslo kýženou odměnu." Poslouchejte Knihovničku v neděli 28. června ve 13.20 (R v pátek 3. července v 9.30).

Léčivá síla z klášterní zahrady

Léčivá síla z klášterní zahrady

19. června 2009, 09:08

"Benedikt pojal půst do své řádové řehole jako pevnou součást klášterního života. K půstu tedy patří nejen zřeknutí se jídla a pití, ale i pozorování sebe sama a zahloubání do sebe. (...) Dalším smyslem půstu pak je zažití rozdílu mezi půstem a slavením, mezi vzdáním se a požitkem, a tím opětné nalezení radosti z jídla a pití."

Poslouchejte knihovničku v neděli 21.6. ve 13.20 (R v pátek 26.6. v 9.30)

 

Katyň

Katyň

9. června 2009, 08:57

"Kanibalismus stále existuje, i když ve dvacátém století změnil svou formu. Spočívá v tom, že ne jednotlivci, ale celé národy požírají jiné, zahrabávají jejich pozůstatky do země a doufají, že nebudou nikdy objeveny." Poslouchejte Knihovničku v neděli 7. června ve 13.20 (R v pátek 12. června v 9.30).

Cesty českého katolického samizdatu 80.let

Cesty českého katolického samizdatu 80.let

29. května 2009, 15:28

Publikaci Marty Edith Holečkové považuji za poučenou, solidně a přehledně zpracovanou, invenční a celkově velice zdařilou. Nakladatelství Vyšehrad za ni patří dík. Myslím si, že křesťané by měli znát příběhy statečných mužů a žen, kteří riskovali, aby se rozšířil prostor náboženské svobody. Chcete-li se v této části našich kulturních dějin lépe orientovat, opatřte si tuto knihu.  Poslouchejte v neděli 31.5. ve 13.20 a v pátek 5.6. v 9.30 hod. 

Naučte se zahradničit

Naučte se zahradničit

15. května 2009, 14:49

Většina užitečných a jedlých bylinek roste i ve volné přírodě, je tedy knížka pěknou pobídkou vyrazit se srpem v ruce a nůší na zádech na louku i do lesa a sklidit čerstvou  zelenou píci pro své milé doma. (...) Ke svému pobavení zjišťuji, že s přibývajícím věkem mne zahradnické knihy povzbudí daleko více než kupříkladu úvahy Václava Bělohradského nebo sebrané spisy páně Kunderovy.  Poslouchejte knihovničku v neděli 17.5. ve 13.20 a v pátek 22.5. v 9.30 hod.

Vladimír Losskij: Sedm dní na cestách po Francii

Vladimír Losskij: Sedm dní na cestách po Francii

17. dubna 2009, 11:22

"Je francouzské křesťanství schopno nalézt duchovní obrodu, projít celkovou proměnou, která by nechala znovu vytrysknout pramen živé vody na vyprahlé půdě její církve? Tento pramen ještě nevyschl. teče však hluboko pod zemí a vidí jej jen oči těch prostých a pokorných." Poslouchejte Knihovničku v neděli 19. dubna ve 13.20 (R v pátek 24. dubna v 9.30).

Thomas E.Woods Jr.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci

Thomas E.Woods Jr.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci

3. dubna 2009, 15:33

"Hovoříme o křesťanských kořenech našeho státu a kontinentu, aniž bychom si hlouběji uvědomovali, o čem hovoříme.(...) Již 250 let trvá snaha popřít jakýkoliv pozitivní podíl křesťanství, respektive římskokatolické církve na vývoji naší kultury a civilizace." Uslyšíte v Knihovničce v neděli 5. dubna ve 13.20 (reprízu vysíláme v pátek 10. dubna v 9.30).

Lorenzo Zani: Od večeře ke kříži. Ježíšova svobodná a poslušná smrt

Lorenzo Zani: Od večeře ke kříži. Ježíšova svobodná a poslušná smrt

27. března 2009, 14:28

"Ježíšovi jsou odebrány i šaty: je zbaven jakékoli důstojnosti, ale ve skutečnosti je to možné, protože on už při poslední večeři odložil dobrovolně svrchní šaty kvůli službě lásky. Není obrán o život, protože on má moc odložit svůj život a znovu si ho vzít." Poslouchejte Knihovničku v neděli 29. března ve 13.20 (R v pátek 3. dubna v 9.30).