Knihovnička Proglasu

Nové knihy, především ty, které mohou zajímat praktikující křesťany, ale také kvalitní poezii a beletrii nebo memoáry představujeme v Knihovničce Proglasu. Hana Svanovská a s ní další redaktoři spolupracují s řadou (nejen) křesťanských nakladatelství a formou recenze nebo krátkého rozhovoru či diskuse přinášejí pravidelné informace o nových titulech.

Knihovničku vysíláme po nedělní Hudební siestě ve 13.20, reprízu přinášíme v pondělí ve čtvrt na jedenáct dopoledne. Jestliže vás zaujala některá z Knihovniček, které jste zachytili v našem vysílání, můžete si je znovu poslechnout v audioarchivu.

Cesty českého katolického samizdatu 80.let

Cesty českého katolického samizdatu 80.let

29. května 2009, 15:28

Publikaci Marty Edith Holečkové považuji za poučenou, solidně a přehledně zpracovanou, invenční a celkově velice zdařilou. Nakladatelství Vyšehrad za ni patří dík. Myslím si, že křesťané by měli znát příběhy statečných mužů a žen, kteří riskovali, aby se rozšířil prostor náboženské svobody. Chcete-li se v této části našich kulturních dějin lépe orientovat, opatřte si tuto knihu.  Poslouchejte v neděli 31.5. ve 13.20 a v pátek 5.6. v 9.30 hod. 

Naučte se zahradničit

Naučte se zahradničit

15. května 2009, 14:49

Většina užitečných a jedlých bylinek roste i ve volné přírodě, je tedy knížka pěknou pobídkou vyrazit se srpem v ruce a nůší na zádech na louku i do lesa a sklidit čerstvou  zelenou píci pro své milé doma. (...) Ke svému pobavení zjišťuji, že s přibývajícím věkem mne zahradnické knihy povzbudí daleko více než kupříkladu úvahy Václava Bělohradského nebo sebrané spisy páně Kunderovy.  Poslouchejte knihovničku v neděli 17.5. ve 13.20 a v pátek 22.5. v 9.30 hod.

Vladimír Losskij: Sedm dní na cestách po Francii

Vladimír Losskij: Sedm dní na cestách po Francii

17. dubna 2009, 11:22

"Je francouzské křesťanství schopno nalézt duchovní obrodu, projít celkovou proměnou, která by nechala znovu vytrysknout pramen živé vody na vyprahlé půdě její církve? Tento pramen ještě nevyschl. teče však hluboko pod zemí a vidí jej jen oči těch prostých a pokorných." Poslouchejte Knihovničku v neděli 19. dubna ve 13.20 (R v pátek 24. dubna v 9.30).

Thomas E.Woods Jr.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci

Thomas E.Woods Jr.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci

3. dubna 2009, 15:33

"Hovoříme o křesťanských kořenech našeho státu a kontinentu, aniž bychom si hlouběji uvědomovali, o čem hovoříme.(...) Již 250 let trvá snaha popřít jakýkoliv pozitivní podíl křesťanství, respektive římskokatolické církve na vývoji naší kultury a civilizace." Uslyšíte v Knihovničce v neděli 5. dubna ve 13.20 (reprízu vysíláme v pátek 10. dubna v 9.30).

Lorenzo Zani: Od večeře ke kříži. Ježíšova svobodná a poslušná smrt

Lorenzo Zani: Od večeře ke kříži. Ježíšova svobodná a poslušná smrt

27. března 2009, 14:28

"Ježíšovi jsou odebrány i šaty: je zbaven jakékoli důstojnosti, ale ve skutečnosti je to možné, protože on už při poslední večeři odložil dobrovolně svrchní šaty kvůli službě lásky. Není obrán o život, protože on má moc odložit svůj život a znovu si ho vzít." Poslouchejte Knihovničku v neděli 29. března ve 13.20 (R v pátek 3. dubna v 9.30).

Povstávání doteku - uchopen v skrytu

Povstávání doteku - uchopen v skrytu

20. března 2009, 14:34

Exercicie jsou pro otce Altrichtera "odhazováním narostlých vrstev, svobodou před živě zúčastněným Pánem vyslovovat to, co jsem ... vydýchat ven to, co není život. To už je svoboda pravdy, kterou nezapomínám..." Poslouchejte Knihovničku v neděli 22. března ve 13.20 (R v pátek 27.3. v 9.30)

Knihovnička: Novinky z Karmelitánského nakladatelství

Knihovnička: Novinky z Karmelitánského nakladatelství

4. března 2009, 17:20

V Knihovničce Proglasu v neděli 8. března ve 13.20 se podíváme za novinkami z Kostelního Vydří. Pavel Lukeš z oddělení marketingu a rozvoje KNA představí několik čerstvých titulů, které mohou zaujmout, například knihu rozjímání Křížová cesta z pera kolínského arcibiskupa Joachima kardinála Meisnera. Pořad připravila Kateřina Trmačová v pražském studiu Kristián.

Úvod do zbožného života

Úvod do zbožného života

27. února 2009, 09:54

"Máme před sebou jakéhosi duchovního průvodce v písemné formě – dalo by se říci "návod k použití sebe sama" při práci na osobním růstu k Bohu".

Klasickou knihu svatého Františka Saleského představí Zdeněk Drštka v neděli 1.3. ve 13.20  (reprízu uslyšíte  v pátek 6.3. v 9.30).

 

Tomáš Špidlík: Katecheze o církvi

Tomáš Špidlík: Katecheze o církvi

24. února 2009, 15:57

"Aby zabránili tomu, že nějaký církevní představený, který je hříšníkem, bude i nadále zastávat svůj úřad, požadovali čeští husité, aby smrtelné hříchy byly trestány světskou mocí. Tak se mělo ukázat, že pro takové lidi není ve křesťanské společnosti místo." Poslouchejte knihovničku v neděli 22.2. ve 13.20 (R v pátek 27.2. v 9.30)

Luděk Navara a Miroslav Kasáček: Mlynáři od Babic. Nová fakta o osudovém dramatu padesátých let

Luděk Navara a Miroslav Kasáček: Mlynáři od Babic. Nová fakta o osudovém dramatu padesátých let

13. února 2009, 14:06

Krvavé represálie rozpoutané po babických událostech jsou považovány za jedny z největších od dob heydrichiády. Odsouzeno bylo přes sto osob, z toho jedenáct k trestu smrti, mezi nimi tři katoličtí kněží. Čtyři odsouzení zemřeli ve vězení.

Poslouchejte knihovničku v neděli 15.2.2009 ve 13.20 (R v pátek 20.2. v 9.30)

Elizabeth Ficocelliová: Lurdy, pramen milosti

Elizabeth Ficocelliová: Lurdy, pramen milosti

6. února 2009, 09:41

O Lurdech bylo napsáno i přeloženo již mnoho knih včetně slavné Werfelovy Písně o Bernadettě. Scházela nám však zasvěcená publikace, která by reflektovala historii zjevení a současně přinesla přesnou a naprosto současnou zprávu o Lurdech, postihující i jejich duchovní dopad na naši dobu.

Poslouchejte knihovničku Proglasu v neděli 8.2. ve 13.20 (R v pátek  13.2. v 9.30)

Anna Franková: Deník

Anna Franková: Deník

30. ledna 2009, 13:59

28. ledna nacházíme v kalendáři Den památky obětí holocaustu. I letos si celý civilizovaný svět  připomněl datum osvobození koncentračního tábora Osvětim v roce 1945. V knihovničce Proglasu se vracíme k tomuto dni ohlédnutím za knihou, která otřásla svědomím Evropanů  a stala se jedinou památkou na ukrývanou čtrnáctiletou dívenku z Amsterodamu, která zaplatila smrtí za svůj židovský původ. Poslouchejte v neděli 1. února ve 13.20 a v pátek 6. února v 9.30.

365 dní s otcem Piem

365 dní s otcem Piem

23. ledna 2009, 14:35

"Včera večer se mi přihodilo něco, co nedokážu pochopit a neumím si to ani vysvětlit. Uprostřed mých dlaní se objevilo něco rudého, bylo to velké jako drobná mince. Ta rudá skvrna mi působila nesmírně pronikavou a intenzivní bolest, která byla silnější v levé dlani, což přetrvává až doposud. Trochu bolesti pociťuji také v chodidle. (...) Otče, co je to za znamení? Já tomu prostě nerozumím." (Z dopisu otce Pia otci Benedettovi da San Marco in Lamis ze dne 8. 9. 1911.) Poslouchejte Knihovničku Proglasu v neděli 25. ledna ve 13.20 (v repríze v pátek 30. ledna v 9.30).

Thomas Merton: Žádný člověk není ostrov

Thomas Merton: Žádný člověk není ostrov

16. ledna 2009, 11:48

"Není opravdové důvěrnosti mezi dušemi, které nevědí, jak respektovat samotu jeden druhého. Nemohu být spojen v lásce s osobou, jejíž osobnost se má láska pokouší zastřít, pohltit a zničit. Nemohu ani vzbudit opravdovou lásku v osobě, kterou má láska svádí udusit se tím, že sama mě dusí svou láskou," napsal Thomas Merton. Poslouchejte Knihovničku Proglasu v neděli 18. ledna ve 13.20 (v repríze v pátek 23. ledna v 9.30).

Georges Bernanos: Rozhovory karmelitánek

Georges Bernanos: Rozhovory karmelitánek

12. prosince 2008, 16:18

Posmrtně vydané dílo Georgese Bernanose je v podstatě filmový scénář. Vychází z povídky Gertrudy von Le Fort Poslední na popravišti, která zachycuje skutečnou událost: hromadnou popravu karmelitek z kláštera v Compiégne během Velké francouzské revoluce (1789-1794). Poslouchejte knihovničku v neděli 14. prosince ve 13.20 (s reprízou v pátek 19. prosince v 9.30).