Knihovnička Proglasu

Nové knihy, především ty, které mohou zajímat praktikující křesťany, ale také kvalitní poezii a beletrii nebo memoáry představujeme v Knihovničce Proglasu. Hana Svanovská a s ní další redaktoři spolupracují s řadou (nejen) křesťanských nakladatelství a formou recenze nebo krátkého rozhovoru či diskuse přinášejí pravidelné informace o nových titulech.

Knihovničku vysíláme po nedělní Hudební siestě ve 13.30, reprízu přinášíme v následující sobotu ve stejný čas. Jestliže vás zaujala některá z Knihovniček, které jste zachytili v našem vysílání, můžete si je znovu poslechnout v audioarchivu.

Jacques Maritain: Víra v člověka

Jacques Maritain: Víra v člověka

28. listopadu 2008, 14:43

"Ateista dává svou duši slepému bohu dějin popravdě proto, že věří v mocnou sílu toku dějin a protože od něho očekává konečnou emancipaci člověka. Ale chytil se do pasti: po určité době se slepý bůh dějin ukáže ve své pravé podobě - ano, jako sám Jupiter tohoto světa, velký bůh modloslužebníků, mocných na jejich trůnech a  bohatých v jejich pozemské slávě, bůh úspěchu bez zákona a čirého faktu povýšeného na zákon - jako tentýž falešný bůh v novém přestrojení a korunovaný novými modloslužebníky a rozdávající novou veteš moci a úspěchu."

Poslouchejte knihovničku v neděli 30.11. ve 13.20 s reprízou v pátek 5.12. v 9.30

Ludvík Vaculík: Dřevěná mysl

Ludvík Vaculík: Dřevěná mysl

21. listopadu 2008, 15:27

"Jsem militantní katolík. Soudím tak podle toho, že jsem jednou v chrámu sv. Víta smekával cizincům klobouky z hlav a říkal jim: ´Jste v kostele!´" Poslouchejte Knihovničku v neděli 23. listopadu ve 13.20.

Lucy Freedová - Penny Y.Salazarová: Čas k uzdravení

Lucy Freedová - Penny Y.Salazarová: Čas k uzdravení

17. října 2008, 15:33

"Usměvavá sestřička se na mě podívala a řekla: Gratuluji vám, Moniko, jste těhotná. - Gratuluji?  To si snad děláte legraci! Co já teď budu dělat? Co na to řekne Petr? Nevezme si mě, to vím. Jak se sama postarám o tři děti?"

 

Čím to, že jste tak klidný?

9. října 2008, 14:21

Felix Davídek zřejmě vysvětil na kněze i ženu (...). Jak se na to díváte?

"Poslední papežové se drží toho, že kdyby Kristus chtěl, aby byly ženy kněžkami, tak by určitě nějakou vysvětil..."

Alexandr Solženicyn: Zrno mezi žernovy

Alexandr Solženicyn: Zrno mezi žernovy

7. srpna 2008, 10:36

Během několika hodin jsem byl bleskově přepraven z Lefortovského vězení, to jest z Velké sovětské zóny, k venkovské vilce Heinricha Bölla kousek od Kolína nad Rýnem. Ocitl jsem se v obklíčení stovky novinářů, očekávajících má halasná vyjádření - a já jsem jim odpověděl, nečekaně i pro sebe: "Dost jsem toho řekl v Sovětském svazu, teď se odmlčím."

Dobrodružství pobytu vezdejšího

Dobrodružství pobytu vezdejšího

11. července 2008, 15:44

Rozhovor mluvčího Charty 77 z let 1982-83 a prvního polistopadového rektora Karlovy univerzity profesora Radima Palouše s Josefem Beránkem vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2006. V Knihovničce Proglasu vám knihu představí Marie Blažková. Premiéra v neděli 13.7.2008 v 13.20, repríza v pátek 18.7. 2008 v 9.30

Knihovnička v neděli 1. června 2008

29. května 2008, 15:45

Hannelore Brenner-Wonschicková: Děvčata z pokoje 28. Přátelství, naděje a přežití v Terezíně.
Knihovničku Proglasu vysíláme v neděli ve 13.20 a v repríze následující pátek 6. června v 9.30.

Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy

Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy

23. května 2008, 12:59

"Jednou jsem viděl, jak na pole jedou žebřińáky, tažené koňmi. Moje pozornost byla upřena na lidi na těch vozech. Šaty na nich nebyly celé, nějaké cáry, rukávy utržené, nohavice samá díra. Vybavily se mi vzpomínky na cikánské vozy, které jsem viděl za války (...) Ŕíkali, že byli vystěhováni jako kulaci ze svých rodných obcí. " Poslouchejte knihovničku v neděli 25.5. v 13.20 nebo v pátek 30.5. v 9.30.

Knihovnička Proglasu v neděli 18. května 2008

16. května 2008, 15:30

Źivot z liturgie je nový titul nakladatelství Refugium.  Americký jezuita Robert Francis Taft SJ,  kněz byzantsko-slovanského ritu, ve své knize přibližuje duchovní bohatství křesťanského Východu.

Knihovnička ze 4. května 2008

Knihovnička ze 4. května 2008

9. května 2008, 10:00

Nestává se často, abychom v Knihovničce Proglasu recenzovali vědeckofantastický román. Ovšem dílo Waltera Michaela Millera Jr. Chvalozpěv na Leibowitze si to bezpochyby zaslouží. Tato vynikající kniha z éry klasické sci-fi neztratila po letech nic ze své výjimečnosti.

Zvířata ve III. Říši

25. dubna 2008, 15:12

V Knihovničce Proglasu v neděli 27. 4. v 13.20 a ve repríze 2. 5. v 9.30 představí Jaroslav Blažke knihu Borii Saxe o neobvyklých postupech nacistů vůči zvířatům, která žila v židovských domácnostech.

Talmud pro každého

11. dubna 2008, 11:00

Abraham Cohen působil v první polovině dvacátého století jako rabín v Birminghamu. Jeho kniha Talmud pro každého se dnes považuje za klasické dílo, které populární formou umožní čtenáři poznat základní dílo židovského zákona a tradice. V Knihovničce Proglasu je představil Jiří Stejskal.

Knihovnička v neděli 9. března 2008

14. března 2008, 16:05

Oto Mádr: V zápasech za Boží věc

Knihovnička v neděli 2. března 2008

29. února 2008, 14:00

Lidé se nestávají trapisty pouze kvůli naději, že dosáhnou pokoje na onom světě. Něco jim s neotřesitelnou jistotou říká,  že onen svět začíná už zde,  že do ráje mohou vstoupit už teď, pokud své životy zasvětí činnosti, jež je podstatou nebeské blaženosti. Touto činností je láska… Láska, která se zvětšuje, předává-li se ostatním, která roste sebeobětováním a stává se mocnější, když se sama sebe vzdává…

Knihovnička 17. února 2008

22. února 2008, 09:50

Giuliana Pelucchiová: Život za život. Svatá Gianna Berettová-Mollová