Knihovnička Proglasu

Nové knihy, především ty, které mohou zajímat praktikující křesťany, ale také kvalitní poezii a beletrii nebo memoáry představujeme v Knihovničce Proglasu. Hana Svanovská a s ní další redaktoři spolupracují s řadou (nejen) křesťanských nakladatelství a formou recenze nebo krátkého rozhovoru či diskuse přinášejí pravidelné informace o nových titulech.

Knihovničku vysíláme po nedělní Hudební siestě ve 13.30, reprízu přinášíme v následující sobotu ve stejný čas. Jestliže vás zaujala některá z Knihovniček, které jste zachytili v našem vysílání, můžete si je znovu poslechnout v audioarchivu.

Knihovnička v neděli 9. března 2008

14. března 2008, 16:05

Oto Mádr: V zápasech za Boží věc

Knihovnička v neděli 2. března 2008

29. února 2008, 14:00

Lidé se nestávají trapisty pouze kvůli naději, že dosáhnou pokoje na onom světě. Něco jim s neotřesitelnou jistotou říká,  že onen svět začíná už zde,  že do ráje mohou vstoupit už teď, pokud své životy zasvětí činnosti, jež je podstatou nebeské blaženosti. Touto činností je láska… Láska, která se zvětšuje, předává-li se ostatním, která roste sebeobětováním a stává se mocnější, když se sama sebe vzdává…

Knihovnička 17. února 2008

22. února 2008, 09:50

Giuliana Pelucchiová: Život za život. Svatá Gianna Berettová-Mollová

Knihovnička v neděli 10. února 2008

7. února 2008, 12:00

Vladimír Solovjov: Legenda o Antikristu. Vydalo Refugium, Velehrad 1996.

Knihovnička Proglasu 13. 1. 2008

18. ledna 2008, 10:00

Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. Svědectví patnácti  kněží a řeholníků, vězněných a pronásledovaných v letech 1948–1989 v rozhovorech zaznamenal Vojtěch Vlček. Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2006,  v Knihovničce Proglasu představí Marie Blažková. Poslouchejte v neděli 13. ledna ve 13.20 nebo v pátek 18. ledna v 9.30.

Knihovnička v neděli 20. ledna 2008

17. ledna 2008, 13:20

Jan Heller, Martin Prudký: Obtížné oddíly knih Mojžíšových

Jerónimo Nadal: Duchovní cesta

11. ledna 2008, 11:00

Knihovnička Proglasu 6. ledna 2007; zpracoval Jiří Stejskal

V roce 2007 uplynulo pět set let od narození Jerónima Nadala, vizitátora jezuitského díla prvních dob Tovaryšstva Ježíšova. Olomoucké nakladatelství Refugium pocítilo toto výročí jako výzvu, aby českému čtenáři zpřístupnilo osobnost i duchovní odkaz tohoto blízkého druha, spolupracovníka a nejlepšího vykladače svatého Ignáce z Loyoly. I vydalo knihu nazvanou Duchovní cesta, tedy komentovaný deník Nadalova vnitřního života.

Přečtěte si

21. prosince 2007, 09:45

Václav Benda a Kamila Bendová: Dopisy přes mříže
Knihovnička Proglasu ze 16. prosince 2007; zpracovala Marie Blažková

Prosincové Knihovničky Proglasu

30. listopadu 2007, 12:00

2. 12. 2007 – Patricia L. Marksová: Důvěra v Boží plán – duchovní obnova s Editou Steinovou
9. 12. 2007 – Vánoční nabídka Karmelitánského nakladatelství
16. 12. 2007 – Václav Benda a Kamila Bendová: Dopisy přes mříže
23. 12. 2007 – Edita Steinová: Cesty k vnitřnímu ztišení

Scénář Knihovničky z neděle 11. listopadu 2007

16. listopadu 2007, 10:00

Walter Brugger a kol.: Filosofický slovník – připravil Zdeněk Drštka

Scénář Knihovničky z neděle 28. října 2007

2. listopadu 2007, 10:00

Benedikt XVI.: Ježíš z Nazareta (podle anglického vydání) – připravil Zdeněk Drštka

Scénář Knihovničky z neděle 21. října 2007

2. listopadu 2007, 09:15

Tomáš Špidlík: Liturgické meditace na celý rok – připravil Jiří Stejskal

Knihovnička 28. října 2007

15. října 2007, 09:35

Benedikt XVI.: Ježíš z Nazareta

Scénář Knihovničky z neděle 10. října 2007

12. října 2007, 14:40

Józef Maria Bocheński: Cesty k filosofickému myšlení; Slovník filosofických pověr – připravil Zdeněk Drštka

Scénář Knihovničky z neděle 23. září 2007

3. října 2007, 11:25

Joseph Ratzinger: Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur – připravil Ondřej Krajtl