Knihovnička: Cestou na západ

Knihovnička: Cestou na západ
22. února 2019 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

V pravidelné Knihovničce Proglasu tentokrát diskutujeme o knize kněze litoměřické diecéze P. Štěpána Smolena s názvem "Cesta na Západ. Po stopách ochočeného Boha." 

Poslouchejte v neděli 24. února o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 2. března ve 13.30.

Zčásti fiktivní, zčásti autobiografický deník seminaristy, který vyrazí prakticky bez prostředků do Francie, do rodiště sv. Terezie z Lisieux se v českém církevním prostředí tak trochu žánrově vymyká. Máme tu sice poutnické knihy P. Františka Lízny, ale ty si nečiní větší literární ambice. P. Štěpán Smolen vychází ve svých úvahách z tradicionalistického katolického uvažování a jeho pouť se postupně stává  poutí odkřesťanštělou Evropou. Kniha rovněž otvírá velké téma, kterému se v českém a moravském prostředí zatím spíše vyhýbáme, a to je zneužívání ze strany kněží, a s tím související zklamání z církevních autorit, které koresponduje s autorovým nesouhlasem se směrováním západoevropské církve jako takové.

Nad literárně vybroušeným textem, který přináší zajímavé úhly pohledu na věci dosud málo diskutované, společně rozmlouvají redaktoři Hana Svanovská a Daniel Blažke, ukázku načetl Lukáš Graca.