Knihovnička: Evropa nepříliš vzdálená

Knihovnička: Evropa nepříliš vzdálená
15. března 2019 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Knihu rozhovorů publicisty Josefa Beránka s německým knězem narozeným ve Slezsku P. Antonem Otte představíme v nedělní Knihovničce Proglasu. Poslouchejte v neděli 17. března ve 13.30, opakujeme v sobotu 23. března o půl druhé odpoledne.

P. Anton Otte (*1939) působí jako probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě. Letos 80-letý rodák ze Sudet, jmenovitě z Vidnavy ve Slezsku,  představuje ale především živoucí symbol dlouholetých snah o česko-německé smíření,  vzájemné odpuštění a novou sousedskou koexistenci. Zatímco první třetina až polovina dvojjazyčné knihy s příznačným názvem "Vzdálená Evropa/ Fernes Europa?" je koncipována výrazně autobiograficky a autor v ní vzpomíná na dětství v Sudetech, poválečnou popravu svého otce nebo kněžské působení ve věznicích v Bayreuthu a Norimberku, v druhé polovině dokumentuje hlavně poutavou historii svých snah o poválečné smíření mezi Čechy a Němci, spojenou s církevním sdružením Ackermann-Gemeinde. Anton Otte je zde zároveň představen jako bytostný Evropan, který vzal vážně vizi sjednocené Evropy a křesťanský odkaz jejích poválečných tvůrců.

Nad knihou se společně zamýšlejí redaktorka Hana Svanovská a vedoucí zpravodajské redakce Proglasu Filip Breindl. Ukázky načetl Lukáš Graca.