Knihovnička: František a Dominique

Knihovnička: František a Dominique
17. listopadu 2018 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Aktuální knihu rozhovorů papeže Františka a francouzského levicového intelektuála Dominiqua Woltona představí Knihovnička Proglasu v neděli 18. listopadu ve 13.20, opakujeme v pondělí 19. listopadu od čtvrt na jedenáct dopoledne.

Francouzský novinář a autor řady knižních rozhovorů i studií Dominique Wolton navštěvoval v průběhu roku 2016 v Domě sv. Marty papeže Františka. Vznikla tak šťavnatá kniha s poněkud široce rozkročeným názvem - "O společnosti a politice". Nejedná se přitom o uctivé tázání najatého žurnalisty vůči hlavě světové církve, ale o rovnocenný dialog dvou partnerů, z nichž každý vychází z jiné názorové orientace. Je až překvapivé, jak otevřeně a svobodně dokáže papež hovořit s levicově zaměřený intelektuálem, k jakým tématům se na zhruba 230 stranách dostanou a jak přátelská a uvolněná atmosféra je z celého projektu cítit. Nad tím, proč bychom český překlad knihy rozhodně neměli minout a v čem mohou být podobné aktivity papeže Františka inspirativní pro českou a moravskou církev, společně přemýšlejí redaktoři Proglasu Hana Svanovská a Daniel Blažke.