Knihovnička: Jak odvalit kámen...?

Knihovnička: Jak odvalit kámen

Pořad v souvislostech


Karel Skalický: Revolvit lapidem
Budeme vysílat

N. T. Wright: Podstata křesťanství
Reiner Stach: Kafka
Reiner Stach: Kafka
Vysílali jsme


N. T. Wright: Podstata křesťanství

Jiří Němec: Zápisníky I. 1960 - 1964

Jiří Němec: Zápisníky I. 1960 - 1964
Audioarchiv
21. června 2019 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

O nové knize teologa Karla Skalického pojedná premiérová Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 23. června ve 13.30, opakujeme v sobotu 29. června o půl druhé odpoledne.

Svitavské nakladatelství Trinitas se v krátkém rozmezí rozhodlo připomenout dílo jubilujícího, ale stále duchem i tělem čerstvého pětaosmdesátníka Karla Skalického ještě jedním svazkem; ten pod názvem Revolvit lapidem na ploše zhruba 250 stran přináší výběr jeho projevů z více než padesátiletého časového úseku mezi roky 1966 – 2019.

Sám název „revolvit lapidem“, tedy „odvalil kámen“, poukazuje na určité „osvobození“. Jistěže se jedná o aluzi na radostnou událost Kristova vzkříšení, kdy Marie Magdaléna a posléze učedníci s údivem, postupně přerůstajícím v osvobozující radost
ze splněného zaslíbení, konstatují, že „hrob je prázdný“. A nápodobně můžeme i my při čtení Skalického nedlouhých příspěvků (málokterý přesahuje čtyři tiskové strany) konstatovat, že rozhodně nejsou zatíženy kamenem akademické vážnosti, učenosti
či předstírané sémantické tíže. Ba naopak. Autor, teolog jinak v odborných kruzích velmi respektovaný, se dokonce explicitně brání tomu vyvyšovat svoji erudici na nějaký piedestal, protože moc dobře ví, že ve vztahu ke Kristu i v obdarování vlastního kněžského povolání existují věci, které mají nepoměrně větší důležitost...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Filip Breindl.