Knihovnička: Konec starých časů

Knihovnička: Konec starých časů
30. prosince 2016 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Po stopách staroříšského vydavatele Josefa Floriana, i když poněkud nepřímou formou, se vydáme v první Knihovničce roku 2017. Poslouchejte v neděli 1. ledna ve 13.20, opakujeme v pondělí 2. ledna ve čtvrt na jedenáct dopoledne.

Josef V. Florian (1915-2007) byl jedním ze synů známého vydavatele ze Staré Říše u Telče Josefa Floriana (1873-1941). Florianovo vydavatelství se stalo za meziválečné Československé republiky uctívaným i proklínaným kulturním fenoménem, se kterým se  vyrovnávali  všichni významní literární činovníci té doby.  Je proto určitě dobře, že v roce 2013 vydala Nová tiskárna v Pelhřimově dvoudílný deník právě Josefa Václava.  Ten představuje nejen důležitý dokument k historii exkluzivního vysočinského vydavatelství, ale především originální a dodnes čtivé záznamy o menších i větších událostech české historie  optikou člověka, jehož rodinu odstavil komunistický režim na existenciální i intelektuální periferii. Nad tím, proč stojí za to věnovat knize s názvem Můj čas/Tempora mea  pozornost, i když vyžaduje celkem podrobné znalosti dobových reálií, se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská.