Knihovnička: Mezi judaismem a křesťanstvím

Knihovnička: Mezi judaismem a křesťanstvím
17. února 2017 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Trochu jinou literární polohu slavného pražského rodáka prozaika Franze Werfela (1890-1945) přibližuje kniha jeho přednášek, statí, drobnějších úvah i aforismů. Poslouchejte Knihovničku v neděli 19. února od 13.20, opakujeme v pondělí 20. února od čtvrt na jedenáct dopoledne.

O Werfelově osobité konverzi ke křesťanství, přesněji řečeno katolické víře, už toho bylo napsáno povícero. Právě v těchto textech ale dostáváme podrobný a vpravdě zajímavý doklad toho, jak jeho víra ve vzkříšeného Krista vlastně vznikala a jak se osobitě formovala.
Na počátku stál zřejmě nesouhlas, později už naprosto očividné znechucení nad soudobými politickými systémy, ať už to byl socialismus v jeho komunistické realizaci, divoký kapitalismus americké provenience nebo nacionalismus v podání Werfelových německých současníků. A protože poctivě pátrá po psychologických a sociologických kořenech těchto fenoménů, dokáže s jasnozřivou prozřetelností svého literárního intelektu pojmenovat některé věci, o nichž by se dalo říct, že by mohly patřit spíše do sféry diagnózy společnosti naší doby. Nad knihou Mezi nebem a zemí se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská.