Knihovnička: Nikde není řečeno

Knihovnička: Nikde není řečeno

Pořad v souvislostech


Petr Hruška: Nikde není řečeno
Budeme vysílat

N. T. Wright: Podstata křesťanství
Reiner Stach: Kafka
Reiner Stach: Kafka
Vysílali jsme


N. T. Wright: Podstata křesťanství

Jiří Němec: Zápisníky I. 1960 - 1964

Jiří Němec: Zápisníky I. 1960 - 1964
Audioarchiv
28. června 2019 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Novou sbírku vynikajícího ostravského básníka Petra Hrušky "Nikde není řečeno" představí Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 30. června o půl druhé po poledni, opakujeme v sobotu 6. 7. ve 13.30.

Nositel Státní ceny za literaturu, básník a také literární vědec Petr Hruška (*1964) patří mezi několik málo autorů, jejichž každá nová sbírka se mezi zasvěcenými považuje za událost svého druhu. Počínaje Obývacími nepokoji z r. 1995 bylo totiž jasné, že se zjevil někdo, kdo vrátil pravý význam přece jen trochu nepřesnému a „učebnicovému“ termínu „poezie všedního dne“. V dalších knihách  se pak jeho básnický výraz zpřesňoval, zhutňoval, ale také intuitivně zrcadlil Petrovy zájmy na poli odborném, jakkoli se rozhodně nedá říct, že by ho například jeho celoživotní láska k poezii Karla Šiktance, o němž napsal pečlivou a zaujatou monografii, sváděla k jakémukoli epigonství.

Konstrukce aktuální sbírky Nikde není řečeno stojí na padesáti básních rozdělených do pěti oddílů, přičemž ten první tvoří „předsazená“ „báseň – povídka“, která propůjčila celé knize přiléhavý název. Dalo by se možná říct, že právě zde najdeme určitý významový klíč k textům dalším, neboť celý tento příběh s rozmlženými a nejasnými konturami a se záměrnou dějovou bezradností nás vnitřně připraví na to, co bude následovat; tedy nejistota přítomné chvíle, nad níž se ocitáme v intenzivním existenciálním úžasu, ale jíž v žádném případě nedisponujeme...

Nad sbírkou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Lukáš Graca.