Knihovnička: Obnova pod Božím vedením

Knihovnička: Obnova pod Božím vedením

Knihu irského vincentinského kněze P. Pata Collinse " O Božím vedení" představí Knihovnička Proglasu v neděli 6. ledna ve 13.30, opakujeme v sobotu 12. ledna o půl druhé odpoledne.

P. Pat Collins rozdělil svoji knihu do tří částí: v úvodní části nazvané Od mlčení do slyšení popisuje první kroky, které bychom měli podniknout, pokud pocítíme touhu navázat s Ježíšem osobní a jedinečný vztah, což nebylo v katolické církvi po 2. vatikánském koncilu vůbec samozřejmé. Odvolává se zde na Písmo, ale cituje celou řadu dalších pramenů včetně papežských dokumentů nebo Duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly. I když může zkušenější čtenář soudobé duchovní literatury nebo řadový účastník jeho duchovních obnov v prvních kapitolách dojít k závěru, že se zde v podstatě opakují věci, které už dávno zná, radím vytrvat a knihu neodkládat. Jádro autorské výpovědi se totiž odhalí teprve v pasážích souhrnně pojmenovaných Běžné způsoby naslouchání Bohu. Nenechme se mýlit přídavným jménem „běžný“  - např. kapitola o Hospodinově promlouvání skrze Písmo je napěchována tak důkladně a sofistikovaně použitými biblickými citáty, že pokud chceme obsah důkladně vstřebat, nezbude nám, než se k některým pasážím opakovaně vracet a promýšlet je v rozličném kontextu, přičemž jsou zde velice umně zapracovány některé způsoby, jakými můžeme Bibli číst.  Na jiném místě se zase mluví o Božím hlasu skrze lidi a události – a tady vytahuje irský lazarista opravdu silný arsenál osobních zkušeností, kterými za sedm desítek let svého pozemského života a čtyřicet let praktikovaného kněžství prošel.

Nad knihou, kterou vydalo Kartuziánské naklaadtelství Jiřího Braunera v brně, se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Daniel Blažke.

NyníKomorní hudba
Skladba: Romantické kusy pro housle a klavír op. 75 (1887) - Larghetto; Autor: Dvořák Antonín; Sóla: Suk Josef - housle, Hála Josef - klavír
02:00Kukadlo
02:25Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Ranní magazín

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony