Knihovnička: Pojeďme do Rajhradu!

Knihovnička: Pojeďme do Rajhradu!
14. září 2018 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Aktuální Knihovnička Proglasu nás poněkud netradičně zavede do Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. Poslouchejte v neděli 16. září od 13.20, opakujeme v pondělí 17. září ve čtvrt na jedenáct dopoledne.

Redaktorka Hana Svanovská se vypravila do navýsost zajímavého místa, které ovšem není dosud tak známo, jak by si podle našeho soudu zasloužilo. V benediktinském klášteře v Rajhradě nedaleko Brna se totiž nenachází „pouze“ pozoruhodný architektonický komplex vystavěný v 18. století dle návrhu slavného architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, v němž najdeme znovuobnovenou mnišskou komunitu. V posledním více než desetiletí se stal rovněž sídlem Památníku písemnictví na Moravě. A v jeho chodbách si můžeme prohlédnout jak úchvatnou klášterní knihovnu s cennými starými svazky, tak zcela současné výstavy, které pomáhají mapovat důležitá období moravského písemnictví. O tom, proč si do Památníku zajet, co tam můžeme v současnosti vidět i o tom, co se plánuje do budoucna, hovořila s vedoucím jeho knihovny, odborným pracovníkem  Jiřím Davidem.