Knihovnička: Poněkud zastřené slunce

Knihovnička: Poněkud zastřené slunce
23. února 2018 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Vzpomínky 86-letého amerického Žida Michaela Gruenbauma, rodáka z Prahy, který
v letech 1941-1945 přežil nucený pobyt v pražském i terezínském ghettu, představí pravidelná Knihovnička. Poslouchejte v neděli 25. února ve 13.20, opakujeme
v pondělí 26. února ve čtvrt na jedenáct dopoledne.

Ačkoli se události všednodenního utrpení Židů, kterého se jim dostalo od jejich do té doby mírumilovných a většinou přátelských spoluobčanů, reflektovaly po r. 1989 z mnoha různých úhlů, poměrně málo toho dosud víme o bezprostředních zážitcích obyvatel pražského ghetta. V knize se symbolickým názvem Někde ještě svítí slunce to ale má o to větší sílu, že celé to úmorné čekání na transport do Terezína a každým dnem se zvyšující ústrky „bezprostředně“ zažíváme v kůži dvanáctiletého Míši. Rodina právníka Karla Gruenbauma původně z pražských Holešovic je z prostorného bytu vystěhována na Josefov, ke Staroměstskému náměstí. Milovaného otce jednoho dne odvádějí esesáci a malý kluk, do té doby obklopený oddanou a milující láskou dobře zajištěné rodiny, stále více vnímá všudyprosakující tíseň...

Nad autobiografickým příběhem, který pomohl Michaelu Gruenbaumovi ztvárnit americký romanopisec Todd Hasa-Lowy, se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky z knihy načetl Petr Pospíšil.