Knihovnička: Poválečná Evropa jinak

Knihovnička: Poválečná Evropa jinak
7. června 2019 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Knihou významného britského historika a esejisty Tonyho Judta se zaobírá pravidelná Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 9. června od půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 15. června ve 13.30.

Tony Judt (1948 - 2010), britský historik, esejista a vlivný komentátor politických trendů, které v Evropě i v USA vypluly na hladinu s koncem studené války, začal být v českém, ještě dříve slovenském prostředí ostře vnímán před více než deseti lety v souvislosti s vydáním jeho nejvýznačnější práce Poválečná Evropa. Způsobila totiž v jistých kruzích výbušnou čtenářskou revoluci ), a to nikoli v tom, že by snad poskytla překvapivou, dosud neznámou faktografii období, s nímž středoškolští učitelé dějepisu začasté nevědí,co mají vlastně dělat.

Pětisetstránkový brožovaný svazek s názvem Zapomenuté století a podtitulem Osobnosti, události, ideje se dělí do čtyř oddílů. Zatímco první dvě části zrcadlí uplynulé století skrze méně i více známé výrazné evropské intelektuály (jako byli Albert Camus, Hannah Arendtová, Primo Levi)   jejichž biografie i dílo v sobě propojuje jeho typičnost, dilematičnost, ale především interpretační nejednoznačnost, třetí část vypráví epizody z dějin Evropy a Izraele, které se bytostně vzpouzejí většinově přijímanému výkladu o povaze těchto událostí. Poslední část pak asi nejvíce cílí na prvotního čtenáře, neb celý soubor v podobě, v jaké vyšel, byl určen publiku v USA; předkládá totiž interní dějiny studené války z úhlu „kontra“, přičemž útočí hlavně na egomanickou sebeoslavu vlastních zásluh, s jakou řada amerických politiků a historiků na pádu komunismu v Evropě parazituje.

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Dušan Baur.