Knihovnička: Překvapivá naděje

Knihovnička: Překvapivá naděje
11. ledna 2019 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Český překlad zásadní knihy anglikánského teologa T. N. Wrighta představí Knihovnička Proglasu v neděli 13. ledna ve 13:30, opakujeme v sobotu 19. ledna od půl druhé odpoledne.

N. T. Wright (*1948) se rozhodl podívat pořádně na zoubek našim představám o tom, co bude následovat po smrti – a došel k zajímavým závěrům. Za více než dvě tisíciletí předávání křesťanské víry se nám totiž – lhostejno, z jaké církve či denominace jsme – vytratila její zásadní premisa; klíčové zaslíbení, že bude vzkříšena nejen naše nesmrtelná duše, jak o tom tak rádi hovoříme, ale bude obnoveno a nově stvořeno také tělo. Jinými slovy: odsunuli jsme naději biblické radostné zprávy z tohoto reálně žitého
a zakoušeného světa kamsi do nejasných obláčků budoucí nehmotné existence a zapomněli přitom, že Ježíš k nám přišel coby Boží vtělení, tedy v konkrétní časoprostorové podobě, která nemá nic společného s dualistickým pojetím duše a těla, jak ho vnímala antická filozofie.

Wrightova kniha snese ta nejpřísnější intelektuální měřítka; pečlivou práci s reinterpretací převážně novozákonních textů kombinuje s výtečnými znalostmi církevních dějin, ke kterým ovšem nepřistupuje z bezpečně útulné skrýše vlastní denominace, ale s ekumenicky otevřeným srdcem. To mu umožňuje vytvořit „nový“ kontext reálného a praktického křesťanství, které si je sice vědomo nedokonalosti pozemské skutečnosti, ale zároveň je v každém okamžiku připraveno přiložit ruku k dílu a snažit se přetvořit to, co přetvořit lze, protože „nebe je přece stvořeno pro zemi a země pro nebe“.

Nad knihou z nakladatelství Biblion se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Jan Novotný.