Knihovnička: Středovýchodoevropská beznaděj

Knihovnička: Středovýchodní beznaděj
13. ledna 2017 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Tentokrát se v nedělní Knihovničce podíváme na reportážní črty současného ukrajinského novináře a esejisty Oleha Kryštopy. Poslouchejte v neděli 15. ledna od 13.20, pořad opakujeme v pondělí 16. ledna od čtvrt na jedenáct dopoledne.

V případě knihy s příznačným názvem Ukrajina v měřítku 1:1 musíme ty z vás, kteří snad po ní sáhnou, dopředu upozornit, že věci, o kterých se tam dočtete, s vámi mohou pořádně zamávat, a to nejen po stránce emoční. Otřesou totiž i s vašimi dalšími existenciálními jistotami, protože to, co se na tomto slovanském, a nám tedy v podstatě povahově srozumitelném evropském Středovýchodě odehrává na prahu 21. století, je něco, co je velice těžké rozumem přijmout. Státní struktury prorostlé rakovinou korupce, polomafiánských či nepokrytě kriminálních gangů, které rozkládají nejen hospodářství, ale i jednotlivé lidské životy, totiž působí dojmem něčeho, co prostě v pozemském časovém horizontu jednoduše nemá řešení. Přesto stojí z mnoha důvodů za to, abychom si pomyslný výlet na současnou Ukrajinu udělali. Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl redaktor a moderátor Pavel Chaloupka.