Knihovnička: Tázání v evangeliu

Knihovnička: Tázání v evangeliu
27. října 2017 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

V poslední říjnové Knihovničce si představíme překlad knihy italského kněze Ermese Ronchiho, ve které jsou shrnuty jeho meditace z exercicií pro papeže Františka a římskou kurii. Poslouchejte v neděli 29. října od 13.20, opakujeme v pondělí 30. října ve čtvrt na jedenáct dopoledne.

Útlá publikace z nakladatelství pražského nakladatelství Paulínky má trochu povšechný, ale poutavý název. Jmenuje se Klíčové otázky evangelia a žánrově ji charakterizuje podtitul Meditace pronesené v rámci duchovních cvičení pro papeže Františka a římskou kurii.  Nečekejme ale složitou, "vysokou"  teologii, která se týká pouze duchovně zasvěcených osob. Autor těchto nevšedních meditací Ermes Ronchi (*1947), sice vyučuje na papežské teologické fakultě Marianum v Římě a je také autorem řady článků a knih, ale především je to člověk, který umí psát "pro všechny" a zasáhnout věci až "na dřeň". Osobní vztah k Ježíši versus ritualizované náboženství, autenticita a svoboda, soucit s opuštěnými a trpícími nebo také postoj k evangelnímu obrazu Panny Marie - to jsou důležité otázky, které Ronchi ve čtenáři probouzí.  Nad knihou se společně zamýšlejí redaktoři Hana Svanovská a Petr Pospíšil.