Knihovnička: Výlet Střední Evropou

Knihovnička: Výlet Střední Evropou
15. června 2018 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Novou knihu literárního historika Martina C. Putny představí Knihovnička Proglasu v neděli 17. června od 13.20 hodin. Opakujeme v pondělí 18. června ve čtvrt na jedenáct dopoledne.

Tentokrát se Martin C. Putna pustil do třetího dílu faktografické esejistiky, která je mu vlastní asi nejvíc. A tak tu po Obrazech z kulturních dějin americké religiozity a Obrazech z kulturních dějin ruské religiozity máme volně navazující třetí díl, pro člověka z naší zeměpisné šířky asi nejvíce očekávaný: Obrazy z kulturních dějin střední Evropy. Autor podnikl výlet střední Evropou (patrně nejen intelektuální, ale i fyzický), který rozklenul hodně doširoka: 17 obrazů knihy se počíná v Čechách, pak pokračujeme přes Moravu a Slezsko do Rakouska, vzápětí se podíváme do Terstu a dnešního Slovinska ke Středozemnímu moři, pak se vracíme zpátky do Uher a Sedmihradska, projedeme Chorvatsko a končíme někde v Haliči a Bukovině.  Výprava je to rozsáhlá,
ale také poněkud roztříštěná, s mnoha odbočkami a občas i slepými uličkami-jenže ono to v posledku nakonec až zas tolik nevadí, protože je to povětšinou prostě a jednoduše zábavné.

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Dušan Baur.