Bez obav? – Cesty k bídě skrze rozvod

Bez obav? – Cesty k bídě skrze rozvod

Pořad v souvislostech


Bez obav? XXVI.
Budeme vysílat

Odpovědnost dobrého hospodáře
Odpovědnost dobrého hospodáře
Ekumenismus 21. století
Vysílali jsme


Evoluční vznik – stvoření člověka

Evoluční vznik – stvoření člověka

Ohlédnutí za rokem 2018 a výzvy pro katolickou církev v roce 2019
Audioarchiv
17. dubna 2018 Bez obav? Autor: Marek Chvátal

Naše beseda o bídě skryté za problémy s rozvodem manželství je postavena na svědectví paní Markéty.

Ve spolupráci s Drahomírou Venkrbcovou, vedoucí Poradny pro ženy a dívky Olomouc jsme na druhé besedě Bez obav? o zlu bídy měli možnost hovořit s paní Markétou, matkou tří dětí, se kterou se manžel nechal rozvést. Pro ochranu jejich soukromí jsme souhlasili s anonymitou paní Markéty.

bezobav

Markéta se vdala po čtyřech letech vztahu a během manželství se jí narodily tři dcery. Vztah byl zprvu bez problémů. Ty nastaly ve chvíli, kdy děti byly trochu větší a začaly komunikovat. Ukázalo se, že rodiče mají odlišný přístup k výchově. To vedlo k manželově uzavření se do sebe. Nepomohly návštěvy poradny, které sám inicioval. Nakonec se rozhodl rozvést krátce po narození třetí dcery a ty starší se pokusil získat do své výhradní péče.

Otevřel se kolotoč bídy, kdy paní Markéta prožívala dny bez jakýchkoliv informací o dětech, bez prostředků v zimě ve vymrzlém domě. Nedovedla najít zastání, dokud nenavštívila výše zmíněnou poradnu. Tam se mohla se svým příběhem svěřit a začít hledat rozumná řešení z relativně bezvýchodné situace.

Příběh paní Markéty neskončil dobře. Po několika letech souzení je sice rozvedená, ale spor o děti a majetek se stále táhne. Přesto, paní Markéta vnímá ve své situaci Boží doprovázení.

bez_obav_plakat_2018_jaro