Mezi slovy – Bez obav? VIII.

Mezi slovy – Bez obav? VIII.
1. prosince 2015 Bez obav? Autor: Marek Chvátal

Nejhůře bylo našemu hostu "Jelenovi", když se poprvé probudil na ulici a neměl ponětí, co má dělat.

Prozatím poslední besedu Bez obav?, kterou moderoval tentokrát Luděk Strašák, v olomoucké misijní kavárně Õde jsme věnovali problematice bezdomovectví. Naším úsilím bylo doteď otevírat otázky o migraci a uprchlictví. Na uprchlíky se ale můžeme dívat i jako na lidi, kteří přišli o svůj domov. Navíc, že je bezdomovectví důležité téma, které potřebujeme řešit, ukázala pak následná diskuse v kavárně.

Pozvání na besedu přijal muž s přezdívkou Jelen. Před sedmi lety přišel o domov a asi čtyři roky přespával nedaleko Olomouce ve stanu a ve spacáku. Tedy do doby, než mu někdo stan ukradl. Dlouhou dobu prodával časopis Nový prostor. Dělal drobné práce. Získal na rok sociální byt a jen díky sociální pracovnici z Charity se dostal do ubytovny, kde už může zůstat bez omezení. Jinak by musel zpátky do spacáku za Olomouc.

Pan Jelen je spoluzakladatelem divadelního spolku ÚLET. Je to "bezdomovecké" divadlo, které šíří osvětu, bourá předsudky a hlavně léčí herce samotné. "Strašně psychicky pomáhá, když se člověk na dvě, na tři hodiny stane někým jiným." Nyní ještě pan Jelen začíná kariéru průvodce turistů po Olomouci v rámci netradičních prohlídek projektu Pragulic.

Pozvání do Bez obav? přijal i pan Karel Kosina z Charity Vyškov. Od studií se zaměřuje na pomoc při sociálním začleňování. Má jak praktické zkušenosti, tak potřebné teoretické znalosti z tohoto oboru. Bezdomovci jsou z pohledu sociálního začleňování jen jednou skupinou potřebných. Panu Kosinovi leží na srdci třeba opuštěné matky s dětmi, které přišli o zázemí a jsou nuceny žít a vychovávat děti v nevyhovujících podmínkách. Sociálně začleňovat potřebují dnes také lidé psychicky nemocní nebo staří bez rodiny.

Náročnou diskusi o bezdomovectví vysíláme v sobotu 5. prosince 2015 ve 22.10. Druhý den ji najdete v audioarchivu.