Mezi slovy – Hovory s umírajícími

Mezi slovy – Hovory s umírajícími

Pořad v souvislostech


Hovory s umírajícími
Budeme vysílat

Státnost a státní symboly
Státnost a státní symboly
Když odpuštění bolí...
Vysílali jsme


Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Na prahu Synody o mládeži
Audioarchiv
18. května 2017 Mezi slovy Autor: Marek Chvátal

Jak se nevyléčitelně nemocní dovídají pravdu o svém stavu? Chtějí prožívat poslední dny doma nebo v hospici? Pomáhá při umírání víra v Boha?

Cyrilometodějská teologická fakulta zahájila velký výzkumný projekt rozhovorů s nemocnými. Bude takto zkoumat široké spektrum nemocí. Aktuálně dokončuje sérii rozhovorů s lidmi nevyléčitelně nemocnými. Odpovídali na otázky dotýkající se jejich vědomí o diagnóze, představ o konci života anebo významu víry v Boha na konci života. V pořadu přineseme ukázky z některých rozhovorů a se socioložkou Lenkou Slepičkovou, která tyto rozhovory zpracovává, budeme přemýšlet nad tím, co nám může takový výzkum přinést dobrého.