Mezi slovy: Jsme jiní - jsme autisté

Mezi slovy: Jsme jiní - jsme autisté
6. srpna 2016 Mezi slovy Autor: Terezie Breindlová

V roce 2006 vzniklo v malé vesničce Hřebeč na Kladensku chráněné bydlení pro dospělé autisty. Založila ho Jitka Klasová, matka autistického dítěte. Jaký je její příběh a jak se klientům v domově žije?

V České republice se ročně narodí okolo 200 dětí s poruchou autistického spektra. Příčinu jejího vzniku se dosud nepodařilo zcela objasnit. Autismus je vlastně vrozená porucha mozkových funkcí. V jejím důsledku člověk nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá, tudíž je značně narušen jeho vývoj v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování, často se k němu přidružují i další poruchy – epilepsie, smyslové poruchy, mentální retardace, problematické chování, sklony k agresi.

Od 80. let, kdy se poprvé dostala tato psychiatrická diagnóza do povědomí širší společnosti, se péče o autisty nepochybně značně rozvinula. I u nás vznikly speciální školky, školy a další zařízení, která pomáhají často naprosto vyčerpaným rodičům postarat se o jejich dítě. Nicméně nadále platí, že autistům a jejich světu nerozumíme a zejména těm nejtěžším případům neumíme poskytnout adekvátní pomoc a podporu.

Narození autistického dítěte zpravidla zcela změní život rodiny. Do důsledků se změnil i život paní Jitky Klasové, zakladatelky a ředitelky obecně prospěšné společnosti Vítej, která poskytuje chráněné bydlení a odlehčovací služby pro dospělé autisty v Hřebči. Za paní Jitkou, její dcerou Kateřinou a dalšími obyvateli chráněného bydlení jsme se vypravili s mikrofonem.

Reportáž z domova v Hřebči uslyšíte v rámci cyklu Mezi slovy v sobotu 6. srpna ve 22.10.