Chvalozpěv na Pannu Marii

6. září 2007 Vítejte, senioři Autor: Magda Hauserová

Slyšeli jste 20. září, 2007

  Báseň - modlitba spisovatelky Jiřiny Fuchsové.

Ty
Jasná z Hostýna
Velebná z Velehradu
Bolestná v Šaštíně

Ty
z Nitranského hradu

Ty
Zlatá písecká
s Dítětem - čistým šperkem

Ty
dětsky jímavá
Chudá z hor pod Kašperkem
Stříbrná v Příbrami
Ty v Rokycanech Sněžná
Nezlomná v Bechyni
andělů mocná Kněžno
Zázračná ve Lnářích

Ty
z Plzně Krásné Slávy
Ty
Tichá s korunou ve Staré Boleslavi

Ty
u níž vše přebolí a vše se stane díkem
Dívenko v Rokoli

Ty
Matko pod Sněžníkem

Ty
v Žarošicích líbezná

Ty
Hvězdo z Filipova

Ty
jihočeská Královno z Lomce a ze Římova
Milostná Paní z Třeboně
Vznešená v utrpení svém, jíž z čela září v Klatovech krůpějí krve diadém,

Ty
jejíž Láska přemůže i sebetvrdší vzdor

Ty
ušlechtilá od Luže
z Boskova Královno hor

Ty
ze Svatoňovic Radostná

Ty
z Tuřan v trní nalezená
z Hlubokých Mašůvek do Slunce zahalená

Ty
ze Svatého Kopečku, Moravy Matko a Paní

Ty
Dobrotivá z Levoče, vždy plná slitování

Ty
Pomocnice vranovská

Matko večného Slova z českého severu, z Bohosudova
Ty

jež jak laskavý, ač neviděný stín, bdíš dodnes Vítězná nad pražským náměstím,

Ty
která odleskem své slunné svatozáře odpouštíš rány, dřív než padnou do Tvé tváře

Ty
Matko země mé, jíž utrpení vplétá, krví a slzami do dějin všeho světa
i dnes buď přítomna v rubínech krve její
buď v jejím doufání 
buď v její beznaději
buď s ní
ať cokoli jí bude ještě dáno

Maria
Milosti
z níž pryští Věčné ráno...