Domov seniorů v Mukařově

Domov seniorů v Mukařově

Pořad v souvislostech


ACHP - Domov pro seniory v Mukařově
Budeme vysílat

Setkání s papežem Františkem
Setkání s papežem Františkem
Senioři píší wikipedii
Vysílali jsme


Seniorky od svatého Antonína

Seniorky od svatého Antonína

Chudoba seniorů
Audioarchiv
21. března 2017 Vítejte, senioři Autor: Jana Beránková

V cyklu Vítejte, senioři! navštívíme Domov pro seniory kardinála Josefa Berana v Mukařově. Naší průvodkyní bude Alena Hanková, vedoucí sociálních služeb. Premiéra pořadu je 22. března 2017 v 9.30 hodin.

Domov pro seniory kardinála Berana

Posláním Domova pro seniory kardinála Berana je podpora a pomoc seniorům, kteří nejsou schopni nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénní sociální služby, a kteří podporu a pomoc potřebují.

Nabídnutá podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Podporuje je v jejich aktivitě,  udržování vztahů s jejich přirozeným sociálním prostředím a v zapojování se do života místního společenství.

Obecným cílem sociální služby Domov pro seniory Mukařov je poskytovat kvalitní služby, podporovat a pomáhat klientům v přiměřené soběstačnosti a dle potřeb jim umožnit formou individuální podpory přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili doma a jakým žijí jejich vrstevníci. V případě, že to vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Naší snahou je vyjít klientům co nejvíce vstříc, aby úspěšně rozvíjeli svoje osobní cíle a prožívali i u nás plnohodnotný život ve stáří.

         Kaple_domova           Pamětní-deska            Zahrada

   http://praha.charita.cz/sluzby/mukarov/