Dopis nemocným - červenec/srpen 2016

Dopis nemocným - červenec/srpen 2016
29. června 2016 Vítejte, senioři Autor: Sestra Pavla

Zase jsou před námi dva měsíce prázdnin, doba dovolených a cestování.

Dopis nemocným – červenec, srpen 2016

Drazí nemocní!

Zase jsou před námi dva měsíce prázdnin, doba dovolených a cestování. Ne pro nás, ale pro ty naše drahé: děti, vnoučata a pravnoučata. Chtějí se rozletět do světa a vidět, chtějí poznávat dálky a novou krásu, chtějí si odpočinout a užít. Z celého srdce jim to přejeme, ale přiznejme si, že se o ně bojíme. Žijeme ve spletité době. Celý svět, tak krásně stvořený, je ohrožen, plný nejistoty. Jakoby všude číhalo nějaké nebezpečí; na cestách, na moři i ve vzduchu. Často se ptáme: jak to jen vydržíme! Ale okamžitě slyšíme: malověrní! V takových chvílích pomáhá knížka Wilfrida Stinissena ´I dnes je den Boží´, která je plná útěchy. Uznejte sami:

„Čteme-li Bibli, měli bychom se naučit hledět na skutečnost v Božích rukou a žasnout, s jak neuvěřitelnou zručností a přesností řídí Bůh dějiny. Všeho dokáže využít k uskutečnění svých plánů. Pouze v Bohu se každý jedinec může stát tím, čím podle Božího plánu má být a jen v něm se může cítit dokonale ´doma´. Ježíš nás miluje nekonečně větší láskou, než může své děti milovat matka. Všechny jeho ovečky patří do jeho stáda. Kdybychom skutečně pochopili, jak hluboké je naše společenství, nestěžovali bychom si, jakmile se zdá, že je Bůh daleko, ale měli bychom se radovat, že odešel hledat tu ztracenou! Pán všechno řídí a vždy má poslední slovo. Spolehneme-li se na to, naplní nás hluboká radost a pokoj. Víme totiž, že za vším je On sám a že každá událost našeho života je nesena jeho všemohoucí láskou.

Zlo je samozřejmě skutečné, jenže Ježíš přišel a umřel na kříži, aby zlomil jeho moc. Já jsem přemohl svět, prohlašuje Pán. Víme-li to, nikdy se nemusíme strachovat. Cokoli se nám kdy přihodí, je Otcovou vůlí, a proto je to dobré! Jedním z poznávacích znamení Kristovy lásky je jeho touha zjevit nám Otce a přivést nás k Němu, naučit nás Otce milovat. Touží jen po tom: shromáždit všechny ztracené, zmatené děti a dovést je zpátky k Otci. Na světě je hodně lidí, kteří se o Boha příliš nezajímají. Neexistuje však člověk, jenž by se nezajímal o lásku. Občas ji sice hledá tam, kde ji nelze najít, přesto však po ní stále prahne. Kde je láska, je i Bůh. Lidské srdce nedojde dokonalého pokoje, dokud nepozná skutečný pramen lásky. Největší a nejkrásnější lidská láska získá svou pravou hodnotu pouze tehdy, nalezne-li její zdroj.

Bůh přikázal Abrahámovi: Choď v mé přítomnosti a buď dokonalý! Ježíš opakuje totéž: Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Naše bytí je bytím Božím v nás. Žijeme-li v tom a z toho, co přijímáme od Pána, stáváme se sami zjevením nesmírného tajemství a neseme v sobě Boží světlo. Zůstáváme-li v Bohu, dozrává v nás ovoce Ducha - láska, radost a pokoj…“ Moji drazí, modleme se tedy za všechny ty své drahé a přejme jim šťastnou cestu! A nám všem pokojné a pěkné prázdniny!

Moc vás zdravím.

Sestra Pavla