Modlitba z pořadu s Miroslavem Krejčířem

4. září 2007 Vítejte, senioři Autor: Magda Hauserová

Slyšeli jste 31. května, 2007

  Pane, až budeš svážet do stodoly...

Pane, až budeš svážet do stodoly, co jsi stvořil, otevři mi svá vrata dokořán. Ať smím vstoupit tam, kde už nebude otázek, kde už nebude třeba odpovědí, kde už jen bude blaženost a pohled na Tvoji láskyplnou tvář, která přinese člověku pokoj a naději.

(volně dle Antoine de Saint - Exuperyho)