Vítejte, senioři! - 11. 5. 2016 - pozvánky

Vítejte, senioři! - 11. 5. 2016 - pozvánky
11. května 2016 Vítejte, senioři Autor: Magda Hauserová

V dnešním pořadu jsme vás zvali na zájezd, pobyt a výlet.

Navštívili jsme Komunitní centrum Armády spásy na Praze 3.

Více na: http://armadaspasy.cz/

Diecézní centrum pro seniory z Hradce Králové vás zve do Janských Lázní na společný prázdninový pobyt se zajímavým programem.  Pobyt se koná v termínu od 2. -  9. 7. 2016.   

Druhá pozvánka je na zájezd na ostrov Kypr po stopách apoštola Pavla a k hrobu sv. Barnabáše. Termín zájezdu je 25. 9. - 1. 10. 2016.  Duchovní doprovod na tomto zájezdu zajistí královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Do 7. 6. je možné využít slevy za včasné přihlášení.

Bližší informace získáte v Diecézním centru pro seniory Hradec Králové na tel. 737 215 328 nebo e-mailu dcs@bihk.cz.

Další pozvání posílá z Prahy spolek Senvia na sobotu 28. 5. - jde o výlet k památníku Mistra Jana Husa, původně gotického domku, kde se Jan z Husince narodil. Součástí jeho světničky je také černá kuchyně. Expozice byla loni otevřena po kompletní obnově. Poté účastníci popojedou do Netolic, kde navštíví místní archeopark. Ten leží na místě akropole bývalého přemyslovského kastelánského hradu. Jde o první jihočeskou archeologickou památku prezentovanou formou přímé rekonstrukce s použitím a ověřováním archeologicky doložených dobových technik, materiálů i nástrojů.  Součástí je opevnění a strážní věž.  Dále je plánovaná návštěva  renesančního klenotu mezi rybníky Netolické pánve. Sen italského stavitele, který v cizích službách vzpomíná na vzdálený domov – zámek Kratochvíli, malebné panské sídlo s jezdeckým areálem, obklopené lesy, rybníky, alejemi a pastvinami a krásnou renesanční zahradou.

DALŠÍ INFORMACE:
Nástupní místo: Na Florenci 2 (podrobné pokyny obdržíte při přihlášení a platbě)
Cena 510,- Kč
Přihlášení a rezervace: info@senvia.cz,  775 177 566