1950+

1950+
31. srpna 2016 1950+ Autor: Marek Chvátal

Od září vysíláme vzdělávací cyklus věnovaný moderním dějinám ve světě.

S historičkou prof. Janou Burešovou budeme hovořit o významných událostech v 15 vybraných státech či národech. Jako první jsme vybrali Německo.

Německo v první polovině 20. století vyprovokovalo a také prohrálo dvě světové války. Trestem pro něj měla být okupace vítěznými mocnostmi, ekonomické sankce a zákaz zbrojení. Brzy po skončení války se ale jasně ukázalo, že vítězové mohou být spojenci pouze tehdy, když mají společného nepřítele. Proto se Sovětský svaz na jedné straně a USA, Velká Británie a Francie na straně druhé nedovedli dohodnout na společném přístupu k Německu. Výsledkem bylo jeho rozdělení na dva znepřátelené německé státy (NSR a NDR). Zatímco se Sovětskému svazu podařilo paralyzovat občanskou společnost v NDR včetně potlačení povstání v 50. letech a zabránění útěků občanů na Západ postavením Berlínské zdi v 60. letech, v NSR jsme svědky rychlého ekonomického vzestupu. V 70. letech je NSR významným a překvapivě i důvěryhodným mezinárodním spoluhráčem.

Podrobněji hovoříme o moderních dějinách Německa v našem vysílání v pondělí 5. září 2016 v 16.00 hodin a v neděli 11. září v 10.30.