Vzdělávací cyklus

Na vlnách Proglasu pro vás připravujeme a vysíláme vzdělávací cykly různého zaměření. 

Od 3. září 2018 naladíte nový vzdělávací cyklus Úvod do knih Starého zákona (autor Marek Chvátal), který představí všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři a redaktoři sestavili a jaké jsou jejich příběhy o vznikání. U každé knihy se navíc zastavíme nad jejich základními teologickými otázkami a poselstvími. Vysíláme vždy v pátek ve 20.15 v 16 hodin, v repríze pak v neděli v 10.30 a v pondělí v 22.00.

Starší vzdělávací cyklus 1950+, ve kterém se zaměřujeme na světové moderní dějiny, reprízujeme od 18. srpna 2018. Vybrali jsme 15 zemí, jejichž moderní minulost do určité míry ovlivňuje i naši současnost. Jsou mezi nimi např. Německo, Čína, Korea, Irák, Sýrie, Ukrajina či Turecko. Každé zemi věnujeme zvláštní pozornost. Jako hlavní dělící čáru na časové ose jsme zvolili rok 1950. Naladíte vždy ve čtvrtek v 16.00, reprízujeme v pondělí ve 2.00.