Zápolení o naději a lidskou důstojnost I.

Zápolení o naději a lidskou důstojnost I.

Teologické inspirace v moderní přírodovědě - to je téma 1. pořadu vzdělávacího cyklu věnovaného monografiíi Prof. Ctirada Václava  Pospíšila Th.D.  Premiéra byla 1. září 2014. Repriza je následující neděli v 10. 30 hodin.

Citujeme slova autora z přebalu knihy:

"V povědomí mnoha odborníků i laiků, věřících i nevěřících panuje přesvědčení, že katolická teologie se k přínosům přírodních věd a zejména k evoluční koncepci vzniku druhů a následně člověka stavěla jednoznačně odmítavě. Řekneme-li, že doposud zatím neexistuje ani jedna kritická studie, která by na rovině dějin teologie mapovala skutečné postoje odrážející se v dílech českých katolických teologů v posledních dvou staletích, zejména v období 1850-1950, pak to mnohé možná překvapí. Tato monografie proto představuje vstup na pole, které je prozatím  zcela neprobádané. Ve třech kapitolách se tu prezentují a interpretují díla českých katolických teologů, v nichž se obráží jejich postoj k přínosům moderní astronomie, evoluční koncepce vzniku druhů a teorie evolučního vzniku lidstva.

K hlubšímu porozumění výpovědím českých autorů je ovšem třeba zaměřit se také na kontexty, jimiž jsou: dějiny příslušné přírodní vědy na světové i národní úrovni, dějiny katolické teologie v Evropě a USA, dějiny magisteriálních výroků ze strany Říma. Čtenář je tedy uveden do velmi rozsáhlé a metodologicky spletité problematiky. Na základě výpovědi pramenných textů si pak může udělat svůj vlastní obrázek o průběhu tohoto dramatu.

Vedle roviny historické a interpretační se autor nezříká ani roviny systematickoteologické, protože jaksi samovolně vyplývá najevo, že historie je i v tomto případě učitelkou života, bořitelkou pseudomýtů a režisérkou podivuhodných překvapení."

V úvodním pořadu vzdělávacího cyklu Proglasu autor říká:   

Osnova šesti pořadů vzdělávacího cyklu nazvaného podle knihy " Zápolení o naději a lidskou důstojnost":  

1. Teologické inspirace v moderní přírodovědě

2. Česká katolická teologie a astronomie

3. Česká katolická teologie a problematika evoluce v oblasti fauny a flóry

4. Česká katolická teologie a problematika vzniku - stvoření člověka v kontetu světové odborné  diskuse

5. Česká katolická teologie a problematika vzniku - stvoření člověka v kontextu české odborné diskuse

6. Česká katolická teologie a a evoluční teorie aplikovaná na vznik člověka. Texty českých teologů a souhrnné vyhodnocení

Ve Studiu Kristián Praha připravila Jana Beránková