Církevní dějiny v zrcadle času

Právě vysíláme nový vzdělávací cyklus Církevní dějiny v zrcadle času III (1945-2000). Autorem pořadů je církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Prof. Martin Weis.

Nový cyklus patnácti pořadů začíná rokem 1945, tedy v bodě, kde skončil předchozí cyklus o církevních dějinách. Projdeme spolu časovým úsekem od konce druhé světové války až do jubilejního roku 2000, v němž se papež Jan Pavel II. omlouvá za všechna selhání katolické církve, jichž se v dějinách dopustila.

 

Církevní dějiny v zrcadle času II. (1870-1945)

Církevní dějiny v zrcadle času II. (1870-1945)

3. listopadu 2013, 09:18

Připravujeme nový vzdělávací cyklus o církevních dějinách. Autorem pořadů je církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity Martin Weis. Vzdělávací pořady vám nabízíme v pravidelném čase vždy v pondělí od 16.00 hodin. Opakujeme v neděli od 10.30 hod. První díl z tohoto cyklu vám nabídneme už 25. listopadu 2013.

„Turínské plátno není falsifikát“

„Turínské plátno není falsifikát“

14. prosince 2011, 15:58

Italská národní agentura pro nové technologie Enea publikovala zprávu o výsledcích pětiletých experimentů týkajících se otázky, jakým způsobem se Kristův obraz obtiskl do látky Turínského plátna.

České nebe - sv. Norbert

České nebe - sv. Norbert

12. dubna 2011, 07:51

V pokračování cyklu České nebe vám ve čtvrtek 14. dubna 2011 ve 22 hodin v premiéře představíme osobnost sv. Norberta. Naším hostem u mikrofonu pražského studia Kristián bude PhDr. Petr Kubín, Ph.D., vyučující na Katolické teologické fakultě v Praze, který se badatelsky specializuje na středověké světce. Pořad budeme reprízovat v pondělí 18. dubna 2011 od 16:30.

České nebe – sv. Jan Nepomucký II.

České nebe – sv. Jan Nepomucký II.

2. března 2011, 07:00

Ve čtvrtek 3. března 2011 ve 22 hodin vám nabídneme premiéru druhé a závěrečné části pořadu o sv. Janu Nepomuckém, kterou budeme vysílat v rámci cyklu České nebe. Naším hostem v pražském studiu Kristián bude PhDr. Petr Kubín vyučující na Katolické teologické fakultě v Praze. Reprízu si můžete poslechnout v pondělí 7. března 2011 v 16.30.

České nebe – sv. Jan Nepomucký I.

České nebe – sv. Jan Nepomucký I.

22. února 2011, 06:43

Ve čtvrtek 24. února 2011 ve 22 hodin vám v premiéře nabídneme pokračování našeho cyklu České nebe. Tentokrát budeme hovořit o sv. Janu Nepomuckém, mučedníkovi. Jeho osobnost a okolnosti smrti nám přiblíží PhDr. Petr Kubín vyučující na Katolické teologické fakultě v Praze. V repríze si pořad můžete vyslechnout v pondělí 28. února 2011 v 16.30.

České nebe - bl. Metoděj Dominik Trčka

České nebe - bl. Metoděj Dominik Trčka

26. ledna 2011, 21:28

Ve čtvrtek 27. ledna 2011 ve 22 hodin vám v premiéře nabídneme další pokračování našeho cyklu České nebe. Tentokrát budeme hovořit o mučedníkovi víry bl. Metoději Trčkovi z kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Tím, kdo nám jeho osobnost přiblíží bude P. Anton Verbovský ze stejné kongregace. Reprízu uslyšíte na Proglase v pondělí 31. ledna 2011 v 16:30 odpoledne.

České nebe - sv. Radim

České nebe - sv. Radim

12. října 2010, 09:47

Cyklus České nebe pokračuje ve čtvrtek 14. října 2010 ve 22 hodin dalším pořadem, tentokrát věnovaným sv. Radimovi. Tohoto méně známého světce, nevlastního bratra sv. Vojtěcha nám přiblíží Ph.Dr. Petr Kubín PhD. vyučující na Katolické teologické fakultě v Praze.

České nebe - Sv. Ludmila

České nebe - Sv. Ludmila

7. září 2010, 09:45

V dalším pokračování volného cyklu České nebe, ve kterém vám představujeme naše nejvýznačnější světce vám tentokrát nabídneme portrét sv. Ludmily. V týdenním předstihu před samotným svátkem ve čtvrtek 9. září 2010 od 22 hodin uslyšíte v premiéře rozhovor Pavla Smolka z našeho pražského studia Kristián s PhDr. Petrem Kubínem Ph.D. vyučujícím na Katolické teologické fakultě UK v Praze.

České nebe – Ctihodná Mlada

České nebe – Ctihodná Mlada

9. února 2010, 18:20

Ve čtvrtek 11. února 2010 ve 22 hodin uslyšíte na Proglasu další pokračování našeho volného cyklu České nebe. V tom postupně představujeme světce, kteří jsou spjatí s našimi zeměmi. Tentokrát, ústy PhDr. Petra Kubína Ph.D., představíme ctihodnou Mladu. Ta, ač nebyla ani blahořečena, ani svatořečena, se významně zapsala do naší historie. Reprízu pořadu si můžete poslechnout v pondělí 15. února 2010 v 16.30.

Historie Arcidiecéze pražské - 2.část

Historie Arcidiecéze pražské - 2.část

14. října 2009, 14:26

Ve čtvrtek 15. října ve 22 hodin si můžete poslechnout v premiéře druhý díl rozhovoru Pavla Smolka s prof. PhDr. Zdeňkou Hledíkovou CSc.. V první části jsme probírali období od ustavení pražského biskupství do začátku Třicetileté války, ve druhé začneme obdobím po skončení Třicetileté války a budeme pokračovat až do roku 1945. Reprízu naladíte v pondělí 19. října od 16.30..

Vztah státu a církví v letech 1945 až 1989 2.část

Vztah státu a církví v letech 1945 až 1989 2.část

29. září 2009, 10:37

Měsíc je za námi a na Proglase si ve čtvrtek 1.října od 22 hodin můžete v premiéře poslechnout druhou a závěrečnou část rozhovoru Pavla Smolka s historikem PhDr.Jaroslavem Šebkem Ph.D. o vztahu státu a církví v letech 1945-1989. V první části, před měsícem, jsme hovořili především o letech 1945-1950.

Historie Arcidiecéze pražské - 1.část

Historie Arcidiecéze pražské - 1.část

9. září 2009, 10:47

Z důvodu návštěvy papeže Benedikta XVI. u nás, dochází v našem vysílání k větším i menším přesunům. Proto mimořádně v pondělí 14.září ve 22 hodin neuslyšíte další z cyklu pořadů Jany Beránkové Dotýkání světla, ale premiéru první části rozhovoru Pavla Smolka s prof.Zdeňkou Hledíkovou o "Historii Arcidiecéze pražské."

Dotýkání světla: Řád piaristů

Dotýkání světla: Řád piaristů

7. března 2009, 14:47

Španělský kněz svatý Josef Kalasánský otevřel v roce 1597 na římské faře u svaté Doroty první bezplatnou školu pro chudé děti. O spiritualitě Řádu chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol (piaristů) a osobnosti jeho zakladatele bude na Proglasu hovořit PhDr. Marek Matějek, ThLic. v cyklu Dotýkání světla v pondělí 9. března ve 22.00 (opakování ve středu 11. března ve 2.00 a ve čtvrtek 12. března od 16.00).

Církevní dějiny v zrcadle času - 37. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 37. díl

27. června 2008, 08:52

V sedmatřicátém a posledním dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  se budeme věnovat sociálnímu učení církve v 19. století, situaci církve v Itálii a v českých zemích v téže době a I. vatikánskému koncilu. Pořadem provází historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 30. června 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 3. července 2008 v 0.05 a v neděli 6. července 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 36. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 36. díl

20. června 2008, 12:16

V šestatřicátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme zabývat důsledky francouzské revoluce pro náboženský život v Evropě. Zmíníme nové uspořádání vztahu státu a církve či vliv romantismu na vnímání katolické církve. Ve druhé části pořadu budeme hovořit o misijním úsilí církví v 19. století. Pořadem provází historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 23. června 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 26. června 2008 v 0.05 a v neděli 29. června 2008 v 10.30.