Církevní dějiny v zrcadle času

Právě vysíláme nový vzdělávací cyklus Církevní dějiny v zrcadle času III (1945-2000). Autorem pořadů je církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Prof. Martin Weis.

Nový cyklus patnácti pořadů začíná rokem 1945, tedy v bodě, kde skončil předchozí cyklus o církevních dějinách. Projdeme spolu časovým úsekem od konce druhé světové války až do jubilejního roku 2000, v němž se papež Jan Pavel II. omlouvá za všechna selhání katolické církve, jichž se v dějinách dopustila.

 

Církevní dějiny v zrcadle času - 31. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 31. díl

19. května 2008, 12:20

V jedenatřicátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času zaměříme pozornost na čarodějnické procesy ve středověku a v novověku. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 19. května 2008 v 16:00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 22. května 2008 v 0:05 a v neděli 25. května 2008 v 10:30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 30. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 30. díl

7. května 2008, 14:32

Třicátý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se bude věnovat Barokní kultuře a jejím projevům. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 12. května 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 15. května 2008 v 0.05 a v neděli 18. května 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 29. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 29. díl

5. května 2008, 12:36

Devětadvacátý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se bude zabývat Třicetiletou válkou a následnými proměnami náboženské mapy Evropy. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 5. května 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 8. května 2008 v 0.05 a v neděli 11. května 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času

25. dubna 2008, 10:35

Od 15. října 2007 vysíláme nový cyklus pořadů, který shrnuje církevní dějiny od konce antiky do druhé poloviny 20. století. Zvláštní pozornost bude věnována středoevropskému prostoru.

Církevní dějiny v zrcadle času - 28. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 28. díl

25. dubna 2008, 09:25

Osmadvacátý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nás zavede do českých zemí v pobělohorském období. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 28. dubna 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 1. května 2008 v 0.05 a v neděli 4. května 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 26. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 26. díl

11. dubna 2008, 16:33

V šestadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme především věnovat rekatolizačním snahám na našem území na konci šestnáctého a začátkem sedmnáctého století. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 14. dubna 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 17. dubna 2008 v 0.05 a v neděli 20. dubna 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 25. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 25. díl

4. dubna 2008, 15:17

V pětadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času pojednáme o důsledcích husitských bouří pro řeholní instituce. Zastavíme se u pozvolné obrody řeholí. Neopomeneme ani příchod  jezuitů na naše území. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 7. dubna 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 10. dubna 2008 v 0.05 a v neděli 13. dubna 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 24. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 24. díl

28. března 2008, 11:37

Ve čtyřiadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se ohlédneme za vývojem náboženských poměrů v českých zemích po smrti Karla IV. až do poloviny 16. století. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 31. března 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 3. dubna 2008 v 0.05 a v neděli 6. dubna 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 23. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 23. díl

21. března 2008, 13:46

Ve třiadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se zastavíme v Anglii 16. století. Především se však budeme zybývat Tridentským koncilem. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 24. března 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 27. března 2008 v 0.05 a v neděli 30. března 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 22. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 22. díl

12. března 2008, 13:25

Ve dvaadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času představíme hlavní postavy spojené s reformačním hnutím a jejich učení. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola Ph. D. Naladíte v pondělí 17. března 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 20. března 2008 v 0.05 a v neděli 23. března 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 21. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 21. díl

7. března 2008, 14:18

V jedenadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se přeneseme z období pozdního středověku do renesanční Itálie. Poté co nastíníme centra, myšlenky a osobnosti renesančního myšlení a umění vykreslíme podobu renesančního papežství. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola. Ph. D. Naladíte v pondělí 10. března 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 13. března 2008 v 0.05 a v neděli 16. března 2008 v 10.30

Církevní dějiny v zrcadle času - 20. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 20. díl

28. února 2008, 09:25

Ve dvacáté části cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nabídneme různá doplnění a zajímavosti vztahující se k církevním dějinám první poloviny druhého křesťanského tisíciletí. Budete mít také možnost volat do živého vysílání a klást dotazy přímo autorovi pořadu – historikovi Mgr. Jiřímu Miholovi. Ph. D. Pro vaše dotazy je již nyní zpřístupněna e-mailová adresa: historie@proglas.cz Naladíte v pondělí 3. března 2008 v 16.00.

Církevní dějiny v zrcadle času - 19. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 19. díl

20. února 2008, 13:48

V devatenácté části cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  pojednáme o  poutnickém hnutí ve středověku a snahách o sblížení mezi východní a západní církví. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 25. února 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 28. února 2008 v 0.05 a v neděli 2. března 2008 v 10.30.

 

Církevní dějiny v zrcadle času - 18. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 18. díl

15. února 2008, 20:07

Osmnáctá část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  nese název Kultura, osobnosti a myšlenkové proudy na sklonku středověku. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 18. února 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 21. února 2008 v 0.05 a v neděli 24. února 2008 v 10.30.

 

 

Církevní dějiny v zrcadle času - 17.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 17.díl

7. února 2008, 12:29

Sedmnáctá část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času doplní výklad o církevní správě a řeholních institucích na našem území ve vrcholném středověku. V proudu času postoupíme od vlády Karla IV. do období Kostnického kocilu. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola. Premiéru naladíte v pondělí 11. února 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 14. února 2008 v 0.05 a v neděli 17. února 2008 v 10.30.